Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2018 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2018 - 1

Bij de voorplaat

Een zwart-witfoto van een van Hoorns iconische gebouwen als herinnering aan de eerste eeuw van het bestaan van onze vereniging en als opmaat naar de nieuwe eeuw van 'zuinig zijn op onze monumenten'. Zie het artikel 'Monumenten verbinden met de toekomst' in het midden van dit nummer!

Hoorns Genootschap De Moederlijke Weldadigheid

Zwaan, Kees
Pag. 4-7
In de negentiende eeuw was er sprake van absolute armoede bij een groot aantal Horinezen. Kerken en particulieren namen de zorg voor de armen op zich, waar de 'gezeten burgers' die taken meestal lieten liggen omdat zij vonden dat armoede de schuld was van de mensen zelf. Alleen voor weduwen en wezen, verlaten vrouwen of mensen die duidelijk buiten hun schuld behoeftig waren geworden wilden zij wel een uitzondering maken. Burgemeester De Bloquerij vroeg aan de rijkste dames in Hoorn om mee te werken aan de oprichting (in 1829) van een genootschap dat moeders en hun pas geboren baby's zou gaan ondersteunen om de hoge sterfte van kraamvrouwen en kinderen tegen te gaan.

Always Forward in de jaren 1920-1940

Vingerhoed, Willem
Pag. 8-12
Willem Vingerhoed legt uit waarom er binnen de neutrale Nederlandse Voetbal Bond een afsplitsing plaatsvond aan het begin van de twintigste eeuw en het katholieke volksdeel een eigen Katholieke Voetbal Bond oprichtte. De oprichting van de Diocesane Haarlemse Voetbal Bond (DHVB) in 1919 leidde tot veel steun aan de Hoornse katholieke sportbeoefenaren en tot de oprichting van de Rooms-katholieke sportvereniging Forward (RKSV Forward).

Monumenten verbinden met de toekomst

Iersel, Frans van
Pag. 14-29
Een van de onderdelen van de viering van het eeuwfeest van Oud Hoorn vormde de lezing van Frans van Iersel (voormalig bestuurslid, nu erelid) over de geschiedenis van onze vereniging. De monumentale binnenstad is alles bepalend geweest voor de situatie van Hoorn aan het begin van de eenentwintigste eeuw en de rol van onze vereniging om dat zo te houden is cruciaal geweest. Frans licht de grote lijnen van het beleid van Oud Hoorn toe en geeft aan het einde van zijn overzicht ook nog enkele wenken mee voor de toekomst: de monumenten van onze eigen tijd kunnen meehelpen Hoorn ook voor de toekomst een monumentale en sterke stad te laten blijven.

Coen, Sonck en Elie Ripon

Ottens, Egbert
Pag. 32-35
In 2016 verscheen een geannoteerde hertaling van een boek van een Zwitserse huursoldaat, Elie Ripon, die zijn lotgevallen in dienst van de VOC in de jaren 1618-1628 heeft opgetekend. Omdat deze periode voor een deel samenvalt met de regeerperiode van Jan Pietersz Coen, levert dat een bijna unieke mogelijkheid op meer zicht te krijgen op de rol van Coen en van Sonck in die tijd.

Van dorpstapper tot logementhouder

Volkers, Robert
Pag. 36-39
Het wijd en zijd bekend staande logement en uitspanning 'Het Onvolmaakte Schip' op de hoek van het Breed en de Westerdijk werd door een rijke boerenfamilie uit Zwaag, de familie Opmeer, in 1859 op een veiling aangekocht. Hoe het de familie vergaat in Hoorn, hoe zij de zaak uitbreiden en uiteindelijk weer verkopen als de tijdgeest hen daartoe dwingt, leest u in dit verhaal.

Verder in dit nummer

- Over hoe de bomen in de Drieboomlaan verdwenen (Wim Hoogland, blz. 12- 13)
- Over de dood van Willem Pommerel uit Hoorn als onderdeel van een represaillemaatregel in 1945 (Egbert Ottens blz, 30)
- Over de aanwinsten voor ons documentatiecentrum, het jaarverslag van onze vereniging en het verslag van de ledenvergadering in oktober leest u alles in dit wederom gevarieerde en prachtige nummer van ons kwartaalblad, het eerste in de tweede eeuw van Oud Hoorn.

Bekijk of download de PDF versie (7.01 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn