Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2018 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2018 - 2

Bij de voorplaat

Pag. 53
Een schilderij door Isaac Ouwater uit 1784 als illustratie bij het eerste artikel.

Op bezoek in een Hoorns herenhuis: wooncultuur van Hoornse regenten

Jonkhoff, L.
Pag. 56-61
Met gebruikmaking van vooral boedelinventarissen schetst Laura Jonkhoff een beeld van de manier waarop huizen van de elite in Hoorn in de achttiende eeuw werden ingedeeld en ingericht. Ook de valkuilen bij gebruik van boedelinventarissen als bron worden besproken.

De dames Steeman, alias Snip en Snap, vermaard, vermakelijk en verknipt

Ooms, W.
Pag. 62-67
De ondertitel verwijst naar het beeld dat vele Horinezen in het midden van de vorige eeuw hadden van de zussen Trien (Catharina) en Jans (Jannetje) Steeman, uitbaters van een kledingatelier annex bontwinkel, eerst in de Muntstraat en later in de Kerkstraat. Hun kleurrijke en eigenaardige manier van doen leverde hun een twijfelachtige reputatie op, niet in het minst door hun confrontaties met politieke en juridische overheden.

Drie generaties Caarls in Hoorn

Van Dongen-Caarls, E. en Schutte-Caarls, L.
Pag. 68-73
Over de katholieke middenstand in Hoorn in de periode 1750-1850 is niet veel gepubliceerd. Een genealogische studie naar de herkomst van de familie Caarl(s), waarvan drie generaties in Hoorn gewoond hebben, geeft een inkijkje in die katholieke middenstand. Het (deel)onderzoek naar hun huizen en werkzaamheden laat ook zien wat Jos Leenders in zijn studie naar de negentiende eeuw in Hoorn al in grote lijnen beschreven heeft.

Hergebruik van een winkelpui

Schrickx-Guinée, T.
Pag. 74-77
‘Hoe een winkelpui uit de Kerstraat terechtkwam in de Appelsteeg’, de ondertitel van dit verhaal, is het resultaat van een zoektocht in de archieven naar de bouw, de verbouwingen en de bewoners van het huidige pand Kerkstraat 13-15. Het verhaal over de geschiedenis van twee zeventiende-eeuwse panden tot de bouw van het huidige jugendstilpand is rijkelijk voorzien van zeer toepasselijke illustraties.

Verhalen over Hoorn: van wat eens was en wat veranderde

Stam, G. en Holman, C.
Pag. 78-82
Gerard Stam (geb. 1899) schreef in de jaren tachtig in het Liorne Journaal voor de bewoners van het Liornehuis over zijn herinneringen aan Hoorn uit de periode 1910-1914, waar hij als kleine jongen woonde. Chris Holman heeft vanuit zijn geheugen en met gebruik van de kwartaalbladen van Oud Hoorn de tekst van Gerard Stam van allerlei aanvullingen voorzien, die cursief zijn aangegeven. In dit nummer deel 1 van die herinneringen.

Westfriezen kreeg de steun van pastoor Van der Horst en kerkbestuur

Vingerhoed, W.
Pag. 84-85
De oprichting van de eerste katholieke voetbalvereniging in Zwaag in 1930 kon natuurlijk alleen maar goed van de grond komen door de steun van de pastoor en het kerkbestuur; zij stonden garant voor de benodigde gelden! Typerend voor die tijd zijn ook de eisen die aan de kleedruimte en douchgelegenheid werden gesteld door de katholieke notabelen.

Een huwelijksgeschenk uit 1600

Schrickx, C.
Pag. 91-93
De vondst van een ingekraste leisteen (leitje) bij een opgraving in Zwaag heeft het mogelijk gemaakt ook van al eerder gevonden exemplaren uit de periode 1575-1600 de functie vast te stellen. Slibaardewerk uit diezelfde periode en voorstellingen op prenten laten zien dat de ingekraste voorstellingen met huwelijkssymboliek te maken hebben en dat de afgedankte leistenen dus in feite als uiterst goedkope huwelijksgeschenken werden hergebruikt.

Verder in dit nummer

Met een overzicht van de aanwinsten in het documentatiecentrum en van de wijzigingen in het stadsbeeld, een ’in memoriam’ voor oud-redacteur Jos Biegstraten, een verslag van de bevestiging van een ‘nieuw’ oud reclamebord aan de gevel van het Claes Joesthuys en de rubriek 'hoe Hoorn veranderde' zit dit nummer weer meer dan vol.

Bekijk of download de PDF versie (3.22 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2023, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn