Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (11.60 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2009 / 3   blz. 104 - 111

De historie van de Noorderpoort en andere vestingwerken

Auteur: Flameling, Alex

Van oudsher werden steden van het buitengebied afgeschermd. Bij kleine plaatsen bestond deze bescherming veelal uit sloten rond de lindbebouwing met simpele bruggetjes waarvan men de planken weg kon nemen.
De Noorderpoort, afgebroken in 1850, was geschiedkundig één van de interessantste bouwwerken van Hoorn. De Noorderpoort en de Westerpoort vormden samen met de tussengelegen stadsmuur het oudste deel van de stenen omwalling van Hoorn. Dit was ook het enige deel van die stadsmuur dat tot aan de afbraak nooit door stadsuitbreiding overbodig werd.
Op 27 juni 1871 nam de gemeenteraad van Hoorn het besluit alle poorten te slopen. De poorten dienden geen enkel doel meer en hinderden het verkeer. De Koepoort en de resterende waltorens werden in datzelfde jaar afgebroken. De sloop van de nieuwe Westerpoort volgde in 1872. Gelukkig kunnen we heden ten dage nog genieten van de Nieuwe Oosterpoort, De Hoofdtoren en de Kruittoren.
Alex Flameling beschrijft in een uitvoerig artikel de opkomst en ondergang van deze verdedigingswerken. Het verhaal is rijk voorzien van unieke kaarten en afbeeldingen.

 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2019, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn