Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2012 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2012 - 1

Adrianus Cyriacus Bleijs begenadigd bouwmeester

Bleijs, Mar
Pag. 4-9
Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de architect Adrianus Cyriacus Bleijs overleed. Zijn wieg stond aan het ABC in het woonhuis van zijn grootouders van moederszijde in Hoorn. Zijn tekentalent werd al vroeg op de Stadstekenschool onderkend, maar uiteindelijk werd hij architect en vestigde hij zich in 1864 in Hoorn. Hij was een eigenzinnig mens en gebruikte verschillende bouwstijlen of een combinatie ervan. Mede daardoor duurde het enige tijd voordat er opdrachten genoteerd konden worden. Vanaf 1870 tot 1880 heeft Bleijs vele winkelpanden en huizen in Hoorn en omstreken ver- of nieuw gebouwd. Scholen, raadhuizen, kerken van zijn hand zijn op menige plek in Noord-Holland te bewonderen. Ook de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk aan het Grote Noord in Hoorn is van zijn hand. Bleijs overleed op 12 januari 1912 op 69-jarige leftijd in het “Liefdesgesticht”... lees verder >>

Restauratie Schermercomplex te Hoorn

Meijers, P.C.
Pag. 10-14
Het voormalige Schermercomplex tussen het Kleine Noord, de Wester Sint Jansteeg en de Dubbele Buurt wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd tot winkelruimten en appartementen. Aan het slaan van de eerste spijker voor de restauratie en herbestemming van dit complex is veel overleg voorafgegaan. Het bouwplan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de eigenaar en de gemeente Hoorn.
Het Schermercomplex bestaat uit een aantal samengevoegde panden en is in die vorm ontstaan tussen het einde van de 18e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw. Naast de 19e eeuwse elementen bevat het complex ook oudere bouwdelen. Kleine Noord 47 omvat bijvoorbeeld een 17e eeuwse kern en is pas in 1848 aan de voorzijde verhoogd en voorzien van een nieuwe gevel. P. C. Meijers beschrijft in een uitvoerig artikel het verloop van de restauratie. P. C. Meijers is als bouwhistoricus... lees verder >>

De biografie van Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956)

Weel, Ton van
Pag. 15
Een vastberaden blik op schoonheid

In juni 2012 verschijnt het volledige verhaal over het boeiende leven en werken van de oprichter van de Vereniging Oud Hoorn, over een man met vele ambities en talenten.
Ruim 55 jaar na zijn overlijden is het eindelijk zover dat we de biografie over deze eerste ereburger van Hoorn kunnen aankondigen. Jarenlang is hij ermee bezig geweest, historicus Rob de Knegt, met het onderzoek naar het volle leven van Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956).
In 2007 accepteert de auteur op verzoek van de Kerkmeijer–de Regt Stichting de opdracht om een overzicht samen te stellen van de activiteiten van de twee naamgevers van de stichting: Johan Kerkmeijer en Christine de Regt. De stichting heeft dan net haar 50-jarig bestaan gevierd. Het kleurrijke gedenkraam met de twaalf Hoornse poortjes in de Oosterkerk getuigt daar nog iedere... lees verder >>

Koninklijke borrel – de “natte” Schermer

Rijswijk, Hans
Pag. 16-19
Met de restauratie van het Schermercomplex komen ook weer de naam en de produkten van deze firma extra in beeld. Sinds 24 juli 1782 staat B. Schermer & Zoon te boek als distillateur en likeurstoker. De “Schermers” staan precies twee eeuwen aan het hoofd van het bedrijf aan het Kleine Noord als in 1982 Paul Robbert Blom, samen met zijn vrouw Joke, het roer overneemt. In 1997 worden de monumentale panden in de binnenstad verlaten. Schermer Wijnkopers & Distillateurs, zoals de naam inmiddels luidt,vestigt zich aan de Geldelozeweg in het voormalig gezamenlijke kantoor van de nutsbedrijven PWN en PEN. Het grootste deel van de historie van deze firma ligt echter aan het Kleine Noord. Dit alles wordt beschreven door Hans Rijswijk die ook een beeld geeft van de huidige firma.

De weeskinderenpassie ontsluierd

Woesik, Henk van
Pag. 20-25
In het boek ’T wees Huys in Hoorn uit de Bouwhistorische Reeks Hoorn deel 13 heeft men het over massahysterie of weeskinderenpassie. Dit staat beschreven onder de kop “Weeskinderen ‘gillende, huylende en blaffend als honden”. De weeskinderenpassie, zoals deze toen werd genoemd, kwam ook in weeshuizen elders in het land op grote schaal voor. Dokters en medici stonden voor een raadsel en men kon niets anders bedenken dan dat de kinderen onderhevig waren aan massahysterie. Henk van Woesik beschrijft oorzaak en gevolgen van dit raadselachtig fenomeen.

Willem Banning: volksopvoeder en bruggenbouwer

Schaake, Arnoud
Pag. 42-47
In 1907 komt Willem Banning als jong onderwijzer naar Hoorn om hier in dienst te treden als gouverneur van de jongste zoon van notaris Sannes. Hoewel hij maar enkele jaren in Hoorn blijft wonen, is deze periode bepalend voor de rest van zijn leven. In Hoorn leert hij namelijk dominee J. Th. Tenthoff kennen, die hem in aanraking brengt met het religieus socialisme en de groep predikanten rond het blad De Blije Wereld. Ook is het in Hoorn, dat de jonge Willem Banning besluit om predikant te worden. Uiteindelijk werd Banning hoogleraar kerkelijke en later wijsgerige sociologie in Leiden. In 1971 overlijdt hij op 83-jarige leeftijd in Driebergen. Dit verhaal vormt het tweede deel van het artikel “Rode predikanten in Hoorn” van de hand van Arnoud Schaake.

Verder in dit kwartaalblad

Documentaire Achter gesloten deuren – Oostereiland
Hoorn in 19e eeuwse reisverslagen
Het Oostereiland te Hoorn
In Memoriam Rita Bax
Verslag van de najaarsledenvergadering
Jaarverslag 2011 van de Vereniging Oud Hoorn
Jaarverslag 2011 Stichting Kerkmeijer-De Regt
Bij het In Memoriam van Jaap Toes

Overige rubrieken
Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen en verval
Hoe Hoorn veranderde
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

Bekijk of download de PDF versie (7.46 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2023, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn