Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2017 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2017 - 4

Bij de voorplaat

Pag. 153
Herinneringen aan de vorige eeuw, dat is waar het dit afgelopen verenigingsjaar vooral om draaide.
De tribune van de voetbalvereniging Hollandia aan de Geldeloze weg staat model voor al die fraaie oude afbeeldingen, die voeding gaven aan onze nostalgische verlangens.

Oud Hoorn 1917-2017, de vierde kwarteeuw

Hoogeveen, Leo
Pag. 156-159
Het slotstuk van de terugblik op een eeuw Hoorns erfgoed. De vereniging haalt de honderdste verjaardag en kan de tweede eeuw van haar bestaan met vertrouwen tegemoet zien.

De eeuw van Trien de Haan

Lankester, Bert
Pag. 160-163
Trien de Haan was in de jaren dertig het gezicht van het linkssocialisme in Hoorn. Ook beheerde zij lange tijd een depot voor geboorteregeling en voorbehoedsmiddelen. Over het markante en strijdbare leven van Trien de Haan-Zwagerman (1891-1986) heeft Bert Lankester een biografie laten verschijnen, die ook in de landelijk pers niet onopgemerkt is gebleven.

Chris Hellingman (100): de paarden zag ik zachtjes aan verdwijnen…

Wissen, Aukje van / Haas, Jan de
Pag. 164-165
Een nieuwe aflevering in de serie interviews met honderdjarigen die in ons jubileumjaar terugblikken op hun leven in Hoorn.

Oproer in de stad

Schaake, Arnoud
Pag. 166-171
In het rampjaar 1672 leek de Republiek van de zeven verenigde provinciën ten dode opgeschreven. Alle oude vijanden zin uit op haar ondergang en de chaos is compleet als blijkt dat het landleger jarenlang verwaarloosd is en elke vorm van gezag of leiding mist. In verschillende Hollandse steden komen de burgers in verzet tegen de notabelen en de regenten die verantwoordelijk gehouden worden voor de ontstane situatie. Wat er in Hoorn gebeurde en hoe de corruptie onder de stadsbestuurders aangepakt werd, doet Arnoud Schaake in dit verhaal uit de doeken.

Meneer Visser uit Westwoud

Lodde-Tolenaar, Rita
Pag. 172-177
Door de reacties van lezers op een vorig artikel (2016.4) is Rita Lodde in staat geweest het verhaal over de familie Vleeschdraager verder uit te werken. Deze keer gaat het over ‘Jan Visser’, die in de oorlog bij de familie Bankras in Westwoud woonde. Het raadsel van de verdwenen Abraham Vleeschdraager werd hiermee opgelost.

Hollandia in de jaren twintig

Vingerhoed, Willem
Pag. 178-181
In 1898 werd de voetbalvereniging Volharding opgericht, die in 1909 de naam Hollandia aannam. Het reilen en zeilen van deze club tot aan 1930 wordt beschreven en toegelicht met een aantal fraaie foto’s.

De Faem, een Hollandse zouthaler gestrand voor de Engelse kust

Brozius, John
Pag. 184-188
Begin vorig jaar (maart 2017) werd duidelijk dat een al eerder voor de haven van Poole aan de Engelse zuidkust gevonden schip de Faem uit Hoorn was. John Brozius vertelt over de opgravingsgeschiedenis en het onderzoek naar de identiteit van dit schip. Ook de vragen wie de reders waren, waarom het schip daar voer en wat de eindbestemming was, komen aan de orde.

‘Avonturen’ in Hoorn in de vijftiger jaren

Vries, Jan de
Pag. 189-191
In dit zevende en laatste deel haalt Jan de Vries herinneringen op aan de middenstanders in het Venenlaankwartier. Daarna vertelt hij over zijn fietstochtjes naar de stad en over wat daar allemaal te beleven viel voor een klein jochie!

Verder in dit nummer

- Een verslag door Anja Morit en Eddy Boom over hun educatieve project met schoolkinderen die de confrontatie aangaan met ‘historische figuren’ (blz. 182-183)
- Het documentatiecentrum van Oud Hoorn (Stoffelen, Christ, blz. 192-194)
- Hoe het veermansklokje van de Hoofdtoren, na een brand in 1750, ook de klokkenroof van de Duitse bezetters heeft overleefd en in 1945 terugkeerde in Hoorn, laat Hans Rijswijk zien op blz. 195.
- Een impressie in foto’s van de ledenvergadering van oktober 2017 door Egbert Ottens (blz. 196-197)
- Twee in Hoorn geslagen penningen uit het einde van de zestiende eeuw laten volgens Freek Groenendijk zien hoe de muntslag direct te maken kan hebben met politieke omstandigheden en op deze manier bijdraagt aan een verdere verdieping van onze kennis over de geschiedenis van de stad Hoorn. (blz.198)

Bekijk of download de PDF versie (3.58 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2023, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn