Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2018 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 2018 - 3

Bij de voorplaat

Pag. 97
De foto van de binnenplaats van de OSG West-Friesland na de renovatie verwijst naar het
openingsartikel over de jubilerende scholengemeenschap. De synthese tussen oud en nieuw is een compromis tussen de uitwerking van de eisen tot behoud van het monumentale aanzicht van de achtergevel en de behoefte aan meer ruimte voor de school.

OSG West-Friesland 150 jaar geleden begonnen als Hoogere Burgerschool

Postma, S.
Pag. 100-106
De overgang van de Latijnse school in een gemeentelijke HBS met een afdeling oude talen vormt in 1868 het begin van anderhalve eeuw hoger openbaar onderwijs in Hoorn. Postma beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de school overeind hielden en uiteindelijk geleid hebben tot het 150- jarig jubileum.

Op de rand van een burgeroorlog, achtergronden bij de wetsverzetting in Hoorn

Schaake, A.
Pag. 107-113
Waarom prins Maurits van Oranje in 1618 eigenhandig een groot deel van het Hoornse stadsbestuur verving en wat daar de gevolgen van waren, zet Schaake uiteen in een verhaal over remonstranten en contraremonstranten, prinsgezinden en spaansgezinden, rekkelijken en preciesen. Politieke en religieuze onenigheid bracht ons land op de rand van een burgeroorlog, waarbij de dood van Van Oldenbarnevelt en de synode van Dordrecht een beslissende rol speelden.

De Hoornse wetsverzetting in 1618

Bulk-Bunschoten, A.M.W.
Pag. 114-120
Een tweede artikel over de wetsverzetting in 1618 zoomt meer specifiek in op de gebeurtenissen in Hoorn. Stap voor stap zet mevr. Bulk de gang van zaken uiteen, wie er moesten vertrekken en wie er mochten blijven. “10 jaar later”, zo besluit zij haar verhaal, “was de terugweg naar bestuursverhoudingen, zoals voor de wetsverzetting, ingezet … en werd de vroedschap zo weer een afspiegeling van de Hoornse samenleving”.

Verhalen over Hoorn, deel 2

Stam, G. bewerkt door Chris Holman
Pag. 121-125
In een wandeling door de stad ca. 1914-1915 lopen wij samen met Gerard Stam een gedeelte van het ‘Hoornse rondje’. Wat hij vertelt over wat hij onderweg ziet, is voor ons al een ver verleden, waarvan veel sporen ook al weer verdwenen zijn. Heerlijk wegdromen dus!

Ach, Hoorn is niet meer wat Hoorn eenmaal was, afbraak en verval in Hoorn in de lange achttiende eeuw, 1670- 1830

Walda, Minke
Pag. 126-131
In Hoorn zette rond 1670 een periode van verval in, het inwonertal kromp en de behoefte aan huizen nam sterk af. Hoe verkrotting, verval en afbraak een steeds grotere vlucht namen, hoe het stadsbestuur hierbij regulerend probeerde op te treden en hoe zij tegelijkertijd ook trachtte de vervallen stad te verfraaien, vormt het onderwerp van deze studie over afbraak en ruimtelijk beleid in Hoorn. Noten bij dit artikel vind u hier

Tussen wal en schip: de familie Bontekoe in Frankrijk

Brongers, Nicolette
Pag. 132-139
Mevr. Brongers stuitte tijdens haar onderzoek naar Hollandse handelsfamilies in La Rochelle (Frankrijk) op de naam Bontekoe. La Rochelle bezat beschutte plekken voor schepen om aan te leggen gedurende een tocht langs de Europese kust of vlak voor de oversteek naar eilanden in de oceaan. Bovendien werd er zout gewonnen. In het niet altijd subtiele spel tussen katholieken en protestanten in Frankrijk bleven de Hollandse schepen dikwijls welkom, omdat zij er niet al te strenge principes op na hielden als het om handel ging. Om de belangen van Hoornse schippers te beschermen, gaat een broer van Willem IJsbrandsz Bontekoe, Claas Bontekoe, zich begin zeventiende eeuw vestigen op het eiland Ré, dichtbij La Rochelle. Of daarbij ook religieuze motieven een rol speelden, weet mevrouw Brongers niet, maar zij heeft wel kunnen achterhalen dat kinderen en kleinkinderen daar... lees verder >>

Verder in dit nummer

Met vaste rubrieken als ‘het documentatiecentrum’, ‘verslag van de ledenvergadering’, stadsbeeld’ en ‘hoe Hoorn veranderde’ wordt dit nummer besloten.

Bekijk of download de PDF versie (7.19 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn