Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2021 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 2021 - 3

Bij de voorplaat

Pag. 101-144
Een nieuw begin voor de Turkse familie Senol in 1970 in Hoorn, zie het artikel op blz. 120 e.v.  Ook een nieuw begin voor ons blad, onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur, Arnoud Lansdaal, die zich op blz. 103 voorstelt aan de lezers.

Zomerhuizen en tuinen aan de Drieboomlaan

schrickx, C.,
Pag. 104-110
Het buitenleven van de gegoede burgerij van Hoorn speelde zich in de 17de en 18de eeuw af aan een weg en een nieuw gegraven singel buiten de stadswallen, gemakkelijk bereikbaar via de Koepoort. Niet alleen de al bestaande Koepoortsweg, maar ook de later aangelegde Drieboomlaan werd voorzien van fraaie buitenhuizen en mooi aangelegde tuinen. Schrijvers uit die tijd roemen de fraaie wandelingen die nu mogelijk zijn geworden. De archeologen hebben bij opgravingen aan de Drieboomlaan kunnen laten zien hoeveel waarheid er schuilt in die eigentijdse verhalen.

De Bazzeroet, al 40 jaar een wilde, gezonde rakker

Lansdaal, A.,
Pag. 111-113
Een overzicht van het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf De Bazzeroet, dat 1 maart 1981 werd opgericht. Diverse onderzoeken naar het oplossen van de problemen voor twee werkende of studerende ouders in de zeventiger jaren leidden met behulp van de gemeente Hoorn tot het oprichten van een kinderdagverblijf, dat klein begon maar inmiddels groot geworden is en onderdak heeft gevonden aan de Berkhouterweg.

Vrienden van de begraafplaats Het Keern

Holman, C.
Pag. 114-117
Een verslag van alle activiteiten rond het opknappen van de oude begraafplaats aan het Keern.  Hierdoor geïnspireerd ging Chris Holman, uitgaande van de gegevens op een van de grafstenen,  op zoek naar de voorouders van zijn vrouw.

Onbekende werken van Johan Kerkmeijer

Ooms, W.
Pag. 118-119
Trijn en Dirk Naber woonden aan de Drieboomlaan, waar zij in 1948 zijn overleden. Johan Kerkmeijer heeft hen geportretteerd en de beide portretten zijn in de familie Naber bewaard gebleven.

De slager uit Anatolië

Iersel, F. van en Ottens, E.
Pag. 120-128
Een verhaal over de bekende ‘Turkse slager van de Turfhaven’, zijn familie, zijn komst naar Nederland, de positie van de Turkse gastarbeiders in de jaren van de economische opbouw en groei van Nederland, de opbouw en de groei van zijn islamitische slagerij en de sluiting van zijn bedrijf.

Een bezoek aan het bedelaarsgesticht van Hoorn

Baan, P. van der,
Pag. 130-135
Deel 2 van een serie over de maatschappelijke problemen in Hoorn (en Nederland) in de loop van de 19de eeuw. Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp bezoeken het bedelaarsgesticht op het Oostereiland. Welke oplossingen bestaan er voor het ‘pauperprobleem’? Wat vinden de grote landelijke partijen, wat vinden de Hoornse politici over de neergang van de economie en de werkloosheid en bedelarij die daarvan de directe gevolgen blijken te zijn?   Verder nog de gebruikelijke rubrieken:  Stadsbeeld met o.a. de muurschilderingen op het Westfriese Hof, recente schenkingen van schilderijen aan Oud Hoorn en Verleden en Heden , dit keer over ‘Het Witte Paard’ aan het Keern

Bekijk of download de PDF versie (4.00 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 7,50

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2024, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn