Geen afbeeldingen? Webversie

Nieuwsbrief 2, februari 2016

 
 
 
 
 
 
 

Ledenvergadering

De vraag is niet waar Abraham de mosterd haalde, maar waar Hoorn het zout haalde. Een bijzondere lezing over archeologisch onderzoek op Zouteiland. Twee Poolse archeologen laten hun vondsten en ontdekkingen zien.
Deze lezing is onderdeel van de ledenvergadering op woensdag 20 april 2016, 20.00 uur (inloop 19.30) Oosterkerk. De agenda vindt u bij het kwartaalblad en binnenkort op de website. Wees welkom!

 
 
 
 
 

Oorlogsdagboek

U kunt vanaf nu het oorlogsdagboek bestellen van Christien de Regt, echtgenote van onze oprichter Johan Kerkmeijer. Van oktober 1940 tot juli 1945 schreef zij over de plaatselijke maar ook landelijke belevenissen in oorlogstijd. Het boek is fraai geïllustreerd met foto’s van Hoorn in de jaren 40-45.
Lees verder

 
 
 
 
 
 
 

Wie heeft er in ons huis gewoond?

Zou het niet leuk zijn om zelf uit te zoeken wie er vroeger in uw huis heeft gewoond, wat voor beroep die mensen hadden, sinds wanneer het pand er staat, wat er daarvoor was en welke verbouwingen hebben plaatsgevonden?
Vereniging Oud Hoorn biedt u de gelegenheid dit onderzoek te gaan doen onder  deskundige begeleiding. Lees verder

 
 
 
 
 

Biografie H. Stumpel

Wist u dat u op de website van Oud Hoorn heel veel informatie kunt vinden over oud-Horinezen? Het ‘Hoorns Biografisch Woordenboek’ is verrijkt met een nieuwe biografie, dit keer van Eduard Stumpel, grondlegger van het Noordhollands Dagblad.
Lees de biografie

 

 
 
 
 
 

Jan Albertsz Rotius,  meesterportettist.

In het Westfries Museum is vanaf april een overzichtstentoonstelling van Rotius. Als begeleiding zal een door de Publicatie Stichting Bas Baltus uit te geven catalogus verschijnen, waarin niet alleen de geëxposeerde schilderijen, maar ook leven en werk van Rotius centraal staan. U kunt als lid voorinschrijven en profiteren van een korting op de verkoopprijs.
Meer info en inschrijven

 
 
 
 
 

Oproep: tbc-huisjes

In het boek over Hoorn in de 20ste eeuw, waar binnen de vereniging druk aan wordt gewerkt en wat in ons jubileumjaar 2017 uit moet komen, komt ook een hoofdstuk over de gezondheidszorg. We zoeken nog persoonlijke ervaringen mbt de zogenaamde ‘tbc huisjes’ . Er stond er een op de Slapershaven en bij de Oosterpoort. Ook is bekend dat er nu nog een in de tuin van Ramen 32 staat. Zijn er nog meer geweest en vooral: wie kent iemand die in zo’n huisje heeft gelegen om te genezen van tbc? Ook komen wij graag in contact met mensen van 90 jaar en ouder, die in de Hoornse binnenstad hebben gewoond en iets kunnen vertellen over hoe de gezondheidszorg voor de Tweede Wereldoorlog was geregeld. U kunt mailen met
Ank Pollmann:
e-mail: pollmack@kpnmail.nl

 

 
 
 
 

Bezoek Enkhuizen

Op 30 januari heeft het bestuur van Oud Hoorn een bezoek gebracht aan het bestuur van onze zusterorganisatie in Enkhuizen, Oud Enkhuizen. Het was alweer een aantal jaren geleden dat beide verenigingen elkaar hadden gesproken. Samen hebben we het Zuiderzeemuseum bezocht en de Springerwandeling gemaakt. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft tot 10 april de expositie ‘Door het oog van Springer’ over Cornelis Springer (1817-1891), één van de bekendste, negentiende-eeuwse schilders van stadsgezichten. Ook Hoornse, zie afbeelding. Zeer aan te bevelen!

 
 
 
 
 

Binnenstadsvisie

Op dit moment wordt er bij de gemeente hard gewerkt aan de afronding van de binnenstadsvisie. Een visie die een aantal verschillende beleidsterreinen moet bundelen tot één samenhangend verhaal. De visie speelt in op de veranderende wereld, het verdwijnen van winkelketens, leegstand maar ook op de kwaliteit van een aantal belangrijke openbare gebieden. Als Oud Hoorn hebben we vooraf gereageerd met onze 'Binnenstadsvisie in 10 thema’s'. Lees verder
 

 
 
 
 
 

Symposium 400 jaar Kaap Hoorn

Verschillende leden van Oud Hoorn waren bij het afsluitende symposium van 400 jaar Kaap Hoorn. Bijna 400 belangstellenden waren in hotel Van der Valk bijeengekomen. Er waren vier interessante lezingen. Aan het einde werd het boek ‘De Atlas van Kaap Hoorn’ ten doop gehouden. Dit prachtige boek is in het Nederlands of het Engels te bestellen via www.kaaphoornvaarders.nl. De Nederlandse versie is ook in onze winkel te verkrijgen.Met dit symposium kwam het succesvolle Kaap Hoorn jaar  ten einde.