Geen afbeeldingen? Webversie

Nieuwsbrief 3, april 2016

 
 
 

Zondag 3 april Springerwandeling

Op zondag 3 april om 13.00 uur organiseert Vereniging Oud Hoorn een stadswandeling langs een aantal door de 19e eeuwse schilder Springer geschilderde locaties in Hoorn. Dit naar aanleiding van de tentoonstelling over Springer in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Lees verder

 
 
 

Oorlogsdagboek

Let op: het boek Hoorn in de verdrukking kost bij voorintekening
€ 14,95 en na 15 april  € 19,95.
In het Kwartaalblad heeft per ongeluk een verkeerde prijs gestaan.
U kunt nog steeds bestellen, klik hier voor meer informatie.

 

 
 
 

Intekening voor boek Rotius verlengd

U kunt het prachtige boek ‘Jan Albertsz Rotius, meesterschilder van Hoorn’ nog steeds bestellen voor de voorintekeningprijs van € 25,-
Klik hier voor meer informatie.

 

 

 
 

Wie heeft er nog exemplaren van HoornSignaal?

Voor het boek over Hoorn in de twintigste eeuw  zijn we op zoek  naar het blad HoornSignaal. Een maandblad, dat werd uitgegeven tussen ongeveer 1955 en 1975. Voor zover bekend was het een uitgave van de Gemeenschapsraad. Wil iedereen die een of meer van deze kranten in bezit heeft, zich melden. De krant blijft uw eigendom; het gaat erom relevante artikelen te mogen fotograferen. Maar ook het Westfries archief wil graag over alle exemplaren beschikken, dus afstaan zou het mooist zijn. Graag melden bij info@oudhoorn.nl met trefwoord Signaal.

 
 
 

Nog een vraag Popconcert in 1969

Er is in 1969 een popconcert gehouden in de Grote Kerk. Daarbij traden onder andere de Yardbirds op. Ook Ferre Grignard werd aangekondigd. In verband met het verhaal over de Grote Kerk willen we graag in contact komen met mensen spreken die daar bij waren.
Graag reactie naar info@oudhoorn.nl onder trefwoord Popconcert.

 
 

Dijken, dammen en duikers

Een bijzonder congres Middeleeuwse Archeologie in Hoorn op 24 juni: Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland.
Dit congres gaat in op de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland. Het inzicht  in de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd is door archeologisch onderzoek sterk toegenomen. Klik hier voor meer informatie.

 
 
 

Binnenstadsvisie

De gemeente heeft het concept ‘Integrale visie voor de binnenstad’ ter inzage gelegd. Iedereen kan van maandag 21 maart t/m zondag 17 april een zienswijze indienen over het concept ‘Integrale visie voor de binnenstad’. Klik hier voor meer informatie.

 
 
 

Voorjaars-ledenvergadering

Op de ledenvergadering van 20 april 2016 zal een bijzondere lezing m.b.t . ‘Archeologische vondsten op Zouteiland’ worden gehouden.
Lees hier meer.

 
 
 

Ledenexcursie
Paleis het Loo

Zaterdag 25 juni 2016.
Elk jaar zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, waardoor we leden soms  teleur moeten stellen. In het Jubileumjaar 2017 zullen we de excursie groter aanpakken dan gebruikelijk.  Meer informatie treft u aan op het groene blad dat u aantrof bij het Kwartaalblad en op de website. Opgave vóór 15 mei tijdens de openingsuren in het pakhuis of per mail naar info@oudhoorn.nl

 

Werk aan de winkel?

De Vereniging Oud Hoorn is naast een ledenvereniging ook een grote vrijwilligersorganisatie. In diverse werkgroepen (zie website) wordt vorm gegeven aan de doelstelling van de Vereniging. Nieuwe vrijwilligers worden na een gesprek met een bestuurslid opgenomen in de bestaande groepen. Op dit moment zijn er voor de website de volgende vacatures:
- Een schrijver die de bedrijfsgeschiedenis van Vroom & Dreesmann in Hoorn vastlegt voor de rubriek Bedrijven.
- Een schrijver die de bedrijfsgeschiedenis van de firma Welkers vastlegt.
- Een schrijver die de geschiedenis van de Engelbewaarderskerk vastlegt voor de rubriek Kerken.
Uw interesse in deze vacatures kunt u richten aan janfloris@quicknet.nl

 
 

Onderwijsleden

De Vereniging Oud Hoorn wil mede gericht op het Jubileumjaar 2017 meer doen voor en met het onderwijs. Op dit moment worden er wandelingen verzorgd, is er een speciale  kinderwandeling, jeugdlidmaatschap, wandelingen in PO, CKV-project-ondersteuning in VO etc.  Om het aanbod aan het onderwijs te verbreden is contact gezocht met leden met een onderwijsachtergrond. We denken aan bijv. speurtochten, spreekbeurten, ondersteuning bij profielwerkstukken VO, fotocollages, powerpoint-presentaties, onderzoekjes, buurtbeschrijvingen, heemkunde in de praktijk, kaartvergelijking 1650-2017, handel toen en nu. Vragen als: 
- Wat is er in Hoorn nog te vinden van de Gezondheidszorg in 1917?
- Wat zit er nog in het fotoalbum van mijn Hoornse opa?
- Welke straten hebben namen van Horinezen en wat weten we van hen?
- Stel je voor dat je in 1917 op school zat. Hoe zag de school en de les er uit?
- Waar werkte je overgrootvader in het begin van deze eeuw?
- Hoe zag  sport er uit in 1917?
Kunt u een bijdrage leveren? Neemt u dan per mail contact op met Eddy Boom: boom.e@kpnmail.nl

 
 

Een eeuw lang aandacht voor de stad

In 2017 viert de Vereniging Oud Hoorn haar 100-jarig bestaan. Er worden nu al diverse activiteiten voorbereid voor bijvoorbeeld het onderwijs, speciale wandelingen e.d. Een groot project is het boek over Hoorn in de Twintigste Eeuw. Diverse onderwerpen als monumenten, stadsontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, overloop, religie, bestuur e.d. worden door schrijversgroepen voorbereid. Het boek zal in november 2017 verschijnen. Op dat moment hopen we ook het lidmaatschap voor ons 2017e lid bekend te kunnen maken.