Geen afbeeldingen? Webversie

Nieuwsbrief 4, mei 2016

 
 
 

Hoornse Gaarkeukens
1944 -1945

In de expositieruimte van het verenigingsgebouw van Oud Hoorn (Onder de Boompjes 22) is een kleine tentoonstelling ingericht over de Hoornse gaarkeukens in 1944 -1945, het laatste oorlogsjaar. Aanleiding vormt een schenking van de heer Wim Drijver in de vorm van maar liefst 46 foto’s die de activiteiten van de ‘Centrale Keuken’ in beeld brengen.

 
 

Beeldarchief Oud Hoorn

Vereniging Oud Hoorn beschikt over een uitgebreid beeldarchief wat binnen het Verenigingsgebouw wordt onderhouden en beschikbaar is voor bezoekers. Vanuit de doelstelling van de Vereniging geredeneerd willen we dit archief toekomstbestendig maken. Samen met het Westfries Archief wordt er onder de projectleiding van Marlies van ’t Ende gewerkt aan een toegang via Internet. De collectie van Oud Hoorn kunnen we op termijn ook via het Internet gaan onderhouden. Als dat gelukt is zullen we zien welke beschrijvingsvelden er nog aangevuld moeten worden om de collectie doorzoekbaar te krijgen. Het beschrijven van de foto’s zal een grote klus worden waar we op meer leden een beroep gaan doen.  We zullen u daar in een volgende Nieuwsbrief voor gaan benaderen.

 
 
 

Lintjesregen

Ons bestuurslid Wim Oussoren is op 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim is onderscheiden voor zijn jarenlange activiteiten voor de Stichting Oecumenisch Buitengewoon Onderwijs, voor de Zonnebloem, de Noorderkerk, kerkgebouw Octaaf, Dierenambulance en natuurlijk voor zijn werk als bestuurslid van de Vereniging Oud Hoorn met portefeuille bouwzaken. Van harte Wim!

 
 
 

Osinga-collectie

Van het Westfries Archief ontvingen wij een oproep om mee te helpen aan een interessant project. Het betreft het beschrijven van de negatievencollectie van Dhr. Jan D. Osinga uit de jaren 1940-1945.
De foto’s maken de al aanwezige collectie in het Westfries Archief compleet. Het gaat om enkele honderden foto’s die een boeiend inkijkje geven in het leven in Hoorn tijdens de oorlogsjaren. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk informatie over de foto’s verzameld wordt. Uiteindelijk worden de beschrijvingen op de website van het Westfries Archief gepubliceerd.
Binnen onze vereniging zijn er ongetwijfeld enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan dit mooie project! Heeft u interesse? Meldt u dan aan via info@wfa.nl.
Voor meer informatie kunt u ook het promotiefilmpje bekijken.

 
 
 

Oud Hoorn op FaceBook

Toen we met Vereniging Oud Hoorn FaceBook (FB) betraden, in eerste instantie als experiment, werd er door sommige actieve leden nog sceptisch gereageerd. Waar zou dat nou voor nodig zijn? We hebben toch al een mooie website? Er waren echter al enkele jaren lang vragen vanuit de Hoornse gemeenschap waarom er nog geen Oud Hoorn FB was. Lees het hele artikel

 
 

Werkgroep Hoorn Huizen Straten Mensen

Vanaf de start, begin dit jaar, hebben we diverse mensen kunnen helpen met vragen naar de geschiedenis van hun pand of hun familie. Bijvoorbeeld: waar precies stond ons voorouderlijk huis? Of: wat voor bedrijf zat er vroeger in mijn praktijkruimte? Hier ziet u hoe wij werken.
Heeft u een vraag? Mail die naar: werkgroepHHSM@oudhoorn.nl.

 
 
 

Boek over Westfriese Mill Hillers

Pater Piet Korse, geboren te Zwaag, heeft 40 jaar als missionaris in Afrika gewerkt. Toen hij in 2003 definitief terug was in Nederland, heeft hij heel wat publicaties over zijn ervaringen met andere culturen het licht doen zien. Zijn laatste werk is het boek over het Missiehuis van Hoorn en de Westfriese Mill Hillers. Daar heeft hij zelf vijf jaar doorgebracht, van 1950 tot 1955.
Het Boek 'Missie huis Hoorn & de Westfriese Mill Hillers’ is te bestellen (45 euro) met een mailtje naar de auteur: p.korse@jozefmhm.nl.

 
 
 

LEDENEXCURSIE

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor onze ledenexcursie naar Paleis Het Loo op zaterdag 25 juni. Hier krijgt u een buitenrondleiding en na de lunch maken we gebruik van de audiotour door het paleis. Wij vertrekken om 08.30 uur van het P&R terrein aan de Van Dedemstraat. De kosten voor deze dag bedragen € 42,50 inclusief vervoer, koffie met gebak, lunch en de rondleidingen.
Opgave graag vóór 15 mei via info@oudhoorn.nl of tijdens de openingsuren in Het Pakhuis.

 
 
 

Wandelen met Vereniging Oud Hoorn

In de zomer van 2016 nemen de gidsen van de Vereniging Oud Hoorn u mee op zeven wandelingen. We starten met de kinderwandeling op 29 mei om 11.00 uur, vanuit de  Weeshuistuin. In juni, juli en augustus zijn er wandelingen voor volwassenen. Neem gerust uw buren, vrienden of familie mee. Lees meer.