Geen afbeeldingen? Webversie

Nieuwsbrief 7, oktober 2016

 
 
 

Ledenvergadering

Reminder: Zaterdag 15 oktober wordt de najaarsledenvergadering gehouden, aanvang 10.00 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.
Aansluitend een lezing van mevrouw Maaike Deckers, directeur van Bibliotheek Hoorn. Zij zal spreken over het educatief beleid van de bibliotheek en de raakvlakken met Oud Hoorn.
Lees verder 

 

 
 
 

Historische wandeling Westfriese Omringdijk

Op zondag 16 oktober neemt archeoloog Michiel Bartels je mee voor een historische dijkwandeling in Hoorn. Het hoogheemraadschap organiseert deze wandeling in het kader van de waterveiligheid-campagne. Na afloop is er de mogelijkheid om in het Westfries Museum het schilderij van Matthias Withoos (dijkdoorbraak Scharwoude) te bekijken. Start om 11.00 uur bij de Hoornse Boekhandel op het Grote Noord. Lees verder  

 

 
 
 

Lezing Oud Hoorn: Onderaardse gangen

Zoals ieder jaar organiseert de vereniging Oud Hoorn ook dit jaar weer een reeks lezingen op de dinsdagavond over interessante Hoornse historische zaken. De eerste lezing van dit jaar vindt plaats op dinsdagavond 18 oktober en zal gehouden worden door archeoloog Christiaan Schrickx. Onderwerp: de Hoornse overkluisde waterlopen en riolen.  Lees verder
Voor uw agenda: De data van de volgende lezingen zijn: 15 november, 17 januari, 21 februari en 21 maart.
 

 
 
 

Hoogbouw Maelsonstraat

Voor de Maelsonstraat is een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waar hoogbouw tot 55 meter hoogte is toegestaan. In eerste instantie heeft de Vereniging Oud Hoorn een zienswijze ingediend. In deze zienswijze werd niet de hoogbouw afgekeurd maar gevraagd om een hoogbouweffectrapportage. Een dergelijke rapportage geeft inzicht naar de invloed van hoogbouw op een groter gebied. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. De Vereniging Oud Hoorn heeft zelf een hoogbouweffectrapportage gemaakt waarbij de nadruk ligt op de hoogbouw en het binnenstadsilhouet.
Lees hier de beknopte rapportage.
 

 
 
 

Kun je in Hoorn nog te warskip gaan? 

Het Hoorns taaltje. Wie spreekt het nog buiten het St. Pietershof?   
Het Hoorns wordt geen dialect genoemd, maar een taaltje. De discussie over definities laten we achterwege. De vraag is wie spreekt het nog en wil meehelpen dit taaltje vast te leggen?
Lees verder

 
 
 

Uit de kast 

Achterin de boekenkast hebt u misschien een bijzonder boek, tekst of foto liggen, die u onder geen beding kwijt wil maar wel aan anderen wilt laten zien en daarover wilt vertellen.
In de rubriek " Uit mijn kast" kunnen leden of anderen hun bijzondere schatten, die iets met Hoorn te maken hebben, laten zien en bespreken. We willen uw verhaal op de website plaatsen en zo mogelijk ook in het Kwartaalblad.
Meld uw verhaal en een foto van uw schat via info@oudhoorn.nl

Uit de Boekenkast van
Harm Stumpel

Op onze website opnieuw een aantal interessante teksten uit de pen van Harm Stumpel. Zo is er een tekst over de slag op de Zuiderzee; Graaf De Bossu tegen de Spanjaarden in 1573. De tekst dateert waarschijnlijk uit 1873.
Lees verder

 
 
 

Verschenen 

'De kinderkolonie'. Door Wil Schackmann.
In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders.
Over dit onderwerp zal later in het jaar een lezing volgen. Het boek is nu in de boekhandel verkrijgbaar.