Nieuwsbrief 18 - April 2018

Hoorn was jarig! 
 

De stad Hoorn bestond op 27 maart j.l. precies 662 jaar, maar dat is maar bij weinig mensen bekend.  Reden voor de Vereniging Oud Hoorn om dat op een speciale manier onder de aandacht te brengen. Ze bezorgden een taart op het gemeentehuis bij het college van B & W. Maar voor volgend jaar moet dit anders volgens Rita Lodde, secretaris van Vereniging Oud Hoorn. In een video van WEEFF legt zij uit hoe dat volgend jaar op 27 maart 2019 mogelijk anders kan. Lees verder

Oproep n.a.v. Jubileumboek
 
Hopelijk hebt u als lezer net zoveel genoegen beleefd aan het lezen en bekijken van ons jubileumboek Hoorn in de 20e Eeuw als de redactie bij het samenstellen ervan. De verkoopcijfers liegen er ook niet om: de oplage is grotendeels verkocht.
Namens de redactie vragen wij u om eventuele fouten (errata) aan ons te melden, opdat deze tezamen met een pdf van het boek kunnen worden overgedragen aan het Westfries Archief. Een herdruk is niet waarschijnlijk en wij hechten er daarom aan dat fouten kunnen worden rechtgezet en de juiste tekst op deze manier kan worden opgeslagen. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er toevoegingen aan het boek worden ingediend of andere zienswijzen worden aangedragen: daarvoor geldt dat er op grond van onze teksten mogelijk nieuwe publicaties zullen komen, waarin zo nodig omissies kunnen worden rechtgezet. Wij verzoeken u eventuele reacties te sturen naar de Vereniging Oud Hoorn (
info@oudhoorn.nl) ter attentie van Gerard Braas. (fotoredactie) of Ben Leek (tekstredactie).

Sleuteloverdracht Schoolsteeg
 

Op 4 maart 2014 kocht Stichting Stadsherstel Hoorn (SSH), met een financiële bijdrage van Vereniging Oud Hoorn en de gemeente Hoorn, het pand op het Grote Oost 47. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de restauratie van dit monumentale pand, dat uiteindelijk is verbouwd tot twee woningen: Schoolsteeg 1 en 3.
Op woensdag 28 maart heeft SSH na een intensieve restauratie officieel de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners.
Lees verder

Hoornse Historie
 

In het Dagblad voor West-friesland van zaterdag 31 maart verscheen een artikel van Martin Menger met de kop: Vereniging Oud Hoorn plaatst krantenrubriek na 40 jaar opnieuw. Het gaat om de artikelen van Ben Renckens (1904 -1992) die de lezers van het NHD van alles wist te vertellen over de geschiedenis van de stad Hoorn. Zijn nalatenschap kan nu opnieuw worden gelezen via de beeldbank van de vereniging, 'Want het blijven mooie verhalen.' Lees verder

Vooraankondiging Symposium
 

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseren de
historische verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn in samenwerking met de provincie Noord-Holland een symposium in de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar.
Doelgroep zijn de besturen van alle historische en/of oudheidkundige verenigingen, -stichtingen, -genootschappen etc., die op lokaal gebied werkzaam zijn in Noord-Holland, maar ook hun leden, bewoners van monumenten, besturen van kerkgenootschappen en andere belangstellenden. Dus heeft u interesse, noteer deze datum dan alvast in uw agenda. Lees verder

Hoorns Biografisch woordenboek
 

In 2013 schonk Cor Entius, gepensioneerd geschie-denisleraar, een map met documentatie die hij over bekende Horinezen verzameld had, aan Vereniging Oud Hoorn. Dit was voor de vereniging aanleiding een werkgroep op te richten die tot doel heeft om o.a. met behulp van deze documentatie een Hoorns Biografisch Woordenboek voor de verenigingssite samen te stellen.In de afgelopen periode zijn er weer twee biografieën toegevoegd:
David Pietersz de Vries en Rombouts Hoogerbeets.
Lees verder

Beeldbank verbonden
met Google Maps

Op de startpagina van de beeldbank is de mogelijkheid toegevoegd om alle foto’s welke momenteel op internet staan en waarvan een adres is ingevuld in Google Maps te bekijken door het aanklikken van het vierkant rechtsboven op de afbeelding. Daarna verschijnen links die kunnen worden aangeklikt, waarna vervolgens de daar-bij behorende foto wordt getoond. Uiteraard kan men ook in- en uit-zoomen in Google Maps.
Ga hier naar de Beeldbank

Gezocht: speurneuzen
 

De werkgroep Hoorn Huizen Straten Mensen (HHSM) zoekt nieuwe werk-groepsleden om anderen wegwijs te maken in de documentatie over een groot aantal panden en hun bewoners in de oude binnenstad. De werkgroep doet onderzoek naar de bouw- en bewonersgeschiedenis. Vaak gebeurt dit op verzoek van iemand die nieuws-gierig is naar de geschiedenis van zijn of haar woonhuis. De aanvragen komen niet alleen uit Hoorn, maar soms van ver daarbuiten. Lees verder  

Wandeling Vrede en veiligheid
 

De eerste wandeling van Oud Hoorn is dit jaar de Vrede- en Vrijheidwandeling op 6 mei. Hoewel Hoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog amper beschadigd is, zit de stad vol met verhalen die de moeite waar zijn om te vertellen. Vrijheid is een groot goed en waard om bij stil te staan. De... lees verder

Wandeling Bontekoe
 

Het is in 2018 precies 400 jaar geleden dat Willem IJsbrantsz. Bontekoe met zijn schip 'Nieuw Hoorn' uitvoer richting Batavia. Het schip zou er echter nooit aankomen...... Bontekoe zal aan het eind van deze nostalgische havenwandeling op 18 mei 'zelf'
vertellen over de avonturen op...
lees verder Het volledige wandelschema treft u hier 

Ledenexcursie
 

Dit jaar staat de ledenexcursie op zaterdag 23 juni in het teken van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 15 tot 20 kilometer rond het centrum van Amsterdam. De excursie bestaat uit een aantal onderdelen: bezoek aan een fort nabij de Krommeniedijk,  een rondleiding door het fort en het Hembrugterrein, gecombineerd  met een bezoek aan het Hembrugmuseum dat over het gebied is verspreid. Lees verder

Uitbreiding  Westfries Museum

De Rijksoverheid heeft bijna 29.000 euro subsidie
toegekend aan de gemeente en het Westfries Museum. Het bedrag wordt gebruikt voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de uitbreiding van het WFM. 
Lees verder

Rad van Bangert

Het college van B&W van Hoorn stelt de gemeenteraad voor om € 50.000 bij te dragen aan de Stichting Cultuur-Historische Route Blokker. Het bedrag is bedoeld voor de bouw van een replica van het Rad van Bangert. Het originele molenrad verplaatste boten over de dijk van de Noorderdracht van het ene vaarwater naar het andere vaarwater. Lees verder

Kunstenaar gezocht
 
Van bijna alle kunstwerken langs de openbare weg in Hoorn zijn de kunstenaars bekend. Alleen van het hardstenen kunstwerk “Gestapelde boeken” en natuurstenen tegels met letters door de Wisselstraat niet! Dit kunstwerk in de Wisselstraat is destijds (1983) voortgekomen uit de zogeheten 1% regeling. Dat hield in dat 1% van de bouwsom van de nieuwe bibliotheek hieraan is besteed. Wij zouden graag de naam van de kunstenaar achterhalen. Indien u de naam van de kunstenaar weet of over meer informatie van het kunstwerk beschikt, laat dit dan weten via info@oudhoorn.nl 
Rectificatie
 
In de Nieuwsbrief van februari j.l. is in het onderwerp “John Lamers ontvangt Schipper-Oosterkerkprijs”, een fout geslopen.  De heer Hans Schipper maakte ons er op attent dat niet híj, maar het  bestuur van de Oosterkerk "de Schipper-Oosterkerkprijs" in het leven riep, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter  in 2011. lees verder
Copyright © Vereniging Oud Hoorn,
Onder de Boompjes 22
1621 GG  Hoorn
www.oudhoorn.nl

All rights reserved.


Ons emailadres is: info@oudhoorn.nl  
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven.