Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Draafsingelschool (10)

Gemeentelijke ULO wordt Copernicus MAVO

Katholieke ULO Onder de Boompjes
Leslokaal (maart 2013)

 

Katholieke ULO Onder de Boompjes
Leslokaal (maart 2013)

In het verslag over het schooljaar 1959/1960 kan Boersma verheugd meedelen dat er veel verbeterd is aan de school. In een aantal lokalen is de dertig jaar oude bordstelling vervangen. Deuren die in de oorlog door onjuist gebruik door de Duitsers zijn beschadigd, zijn hersteld. De hele school heeft nieuwe gordijnen en moderne verlichting gekregen. De vloeren op de bovenverdieping zijn belegd met marmoleum zodat ze stofdicht zijn. Een hele vooruitgang is ook de installatie van oliestook voor de verwarming. Het wachten is nu nog op fatsoenlijke vloerbedekking op de begane grond.
Ondanks deze verbeteringen is duidelijk dat de ULO zijn langste tijd aan de Draafsingel heeft gehad. De gemeente maakt een plan voor de bouw van een nieuwe school in de Grote Waal. Men vreest echter dat het nog wel even zal duren voordat de bouw van deze school op de urgentielijst van het Rijk zal staan. Daarom wordt in 1966 achter de Margrietschool een noodschool gebouwd met twee lokalen: één voor het VGLO en één voor de ULO. Curieus detail is dat elk lokaal een eigen toiletgroep heeft.

Nieuw gebouw, nieuwe naam

De invoering van de Mammoetwet in 1968 betekent het einde van de Gemeentelijke ULO en de start van de Openbare MAVO. Onderwijskundig een hele verandering maar de populariteit van de school lijdt er niet onder. Het aantal leerlingen groeit gestaag door. Omdat er nog steeds geen zicht is op nieuwbouw besluit de gemeenteraad op 9 juni 1970 dat er op het terrein van de school opnieuw een noodschool met twee klassen gebouwd mag worden.
Nog is het niet genoeg. Voor het schooljaar 1972/1973 is de prognose: 367 leerlingen, verdeeld over 15 klassen. Op 19 juni 1972 schrijft directeur Dedert aan B&W: "Ik verzoek u, zo mogelijk voor 21 augustus a.s., het aantal lokalen met 1 te vermeerderen." De gemeente legt het verzoek voor aan het ministerie. Het wordt afgewezen. Volgens het ministerie heeft de school de beschikking over zeventien lesruimten, terwijl zestien genoeg is voor het huidige en het te verwachten aantal leerlingen.
Begin jaren zeventig geeft het ministerie eindelijk groen licht voor de bouw van een nieuwe school in de Grote Waal. Met ingang van het schooljaar 1974/1975 verhuist de Openbare MAVO naar een ruim schoolgebouw aan de Kometenstraat. Dat is een mooi moment om de school een nieuwe naam te geven. Geheel in de stijl van de wijk wordt het: Copernicus MAVO.

Coen City Stompers

Ondanks de matige kwaliteit van het schoolgebouw, de voortdurende ruimtenood en het gebruik van noodlokalen gedurende de jaren vijftig en zestig spreken oud-leerlingen van een prettige schooltijd. Ze noemen de school streng, maar gezellig. Hoogtepunten zijn de feesten op de zolder van de school.
Tijdens deze feesten speelt de band Coen City Stompers oude stijl jazz, dé dansmuziek in die tijd. De band is midden jaren vijftig opgericht door de leerlingen Hans Houtman, Dick Visser en Gerard Houter.
Het orkest heeft niet alleen succes op zolder. Ook daarbuiten laten de Coen City Stompers zich horen. In 1957 staat de band zelfs in het voorprogramma van het concert dat jazz-legende Louis Amstrong in de veiling van Westerblokker geeft. In het zelfde jaar is er ook een succesvol optreden tijdens de Hoorn 600 feesten op het Baatland.

Coen City Stompers
Coen City Stompers tijdens een optreden in 1960 (foto www.hoorngids.nl)

In 1960 stopt de band in de oorspronkelijke bezetting. Tijdens een reünie van de ULO/Copernicus in 2005 treedt de band nog een keer op in de oorspronkelijke bezetting, bestaande uit Hans Houtman, Dick Visser, Gerard Houter, Dick Roelofs, Joop Klaassen en Hans Doesburg. Daarna geeft de band in een iets gewijzigde samenstelling onder de naam Coen City Stompers Legacy nog regelmatig concerten in Hoorn en omgeving.


feestzolder 2013
De feestzolder maart 2013