Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Draafsingelschool (11)

Nieuwe gebruikers en bewoners

Met het oog op de geplande verhuizing van de openbare MAVO naar de Grote Waal zoekt de gemeente een nieuwe bestemming voor het gebouw aan de Draafsingel. Het ministerie van Onderwijs heeft er geen bezwaar tegen als het schoolgebouw aan een andere eigenaar wordt overgedragen. In september 1975 besluit de raad dat Draafsingel 37 met ondergrond en erf, inclusief de noodschool die in 1967 op het erf gebouwd is, overgedragen kan worden aan het Vormingscentrum Noord-Holland-Noord. De tweede noodschool uit 1970 blijft buiten de overdracht. Het Rijk wil het gebouw, dat in slechte staat is, geschikt maken voor het Vormingscentrum, mits de gemeente het om niet overdraagt.

Logo RAC

In 1977 krijgt het Vormingscentrum een medebewoner. De leegstaande bovenverdieping wordt met ingang van cursusjaar 1977/1978 verhuurd aan de Stichting Avondscholengemeenschap West-Friesland, die hier de moeder-MAVO onderbrengt. De gemeente trekt 110.000 gulden uit voor het opknappen van deze verdieping.
Als het Vormingscentrum later naar de Johannes Poststraat verhuist, krijgt de Avondscholengemeenschap de beschikking over het hele pand. Rond 1990 krijgt de scholengemeenschap een nieuwe naam: Regionaal Avondcollege (RAC) West-Friesland. Het RAC biedt dag- en avondonderwijs voor volwassenen.

Opening creche
Wethouder Broekman opent in 1991 de crèche van het Regionaal Avond College (foto Henk de Weerd)

In 1993 wordt het RAC, dat in financiële problemen is gekomen door onterechte declaraties bij het Rijk, overgenomen door het Cornelis Drebbel College uit Alkmaar. In 1997 vindt een grote fusie plaats in het middelbaar beroepsonderwijs in Alkmaar en Hoorn en omgeving. Het resultaat is het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Noord-Kennemerland en West-Friesland, dat onder de naam ‘Horizon College’ in deze regio’s een scala aan opleidingen voor zijn rekening neemt.

Monument

Het gebouw aan de Draafsingel is een van de lesplaatsen van het Horizon College. Tot en met het cursusjaar 2008/2009 wordt het onder meer gebruikt voor taal- en inburgeringscursussen. Nadat najaar 2008 de nieuwe campus aan de Maelsonstraat in gebruik is genomen, worden alle nevenvestigingen in Hoorn gesloten. Het pand Draafsingel 37, dat inmiddels de status van gemeentelijk monument heeft, gaat in de verkoop.
Het pand Draafsingel 37 is in 2002 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet, omdat men vindt dat het gebouw met de bijbehorende erfscheiding architectonisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van groot belang is. Het is een goed bewaard voorbeeld van een openbare lagere school uit het begin van de twintigste eeuw. Bovendien wordt het beschouwd als belangrijk werk van de Hoornse gemeentearchitect Jacob Faber, die ook de twee andere scholen aan de noordkant van de Johan Messchaertstraat heeft ontworpen.

Appartementen

Het pand wordt gekocht door Intermaris Projecten B.V. Het plan is om het oude schoolgebouw om te bouwen tot wooncomplex met vijf luxe appartementen. Als er geen belangstelling blijkt te zijn voor de prijzige woningen, wordt het plan aangepast. Het nieuwe plan voorziet in acht appartementen op hetzelfde woonoppervlak, waardoor de prijs per appartement omlaag kan. Maar ook in deze vorm ziet Intermaris geen kans om het plan te realiseren. Het gebouw gaat weer in de verkoop.

Intermaris appartementenplan
Het Intermaris plan, vijf (dure) appartementen. De grote zolderverdieping trok veel belangstellenden
(Afbeelding uit brochure Intermaris)
Intermaris appartementenplan
Vorstelijk wonen in een monumentaal schoolgebouw (Afbeelding uit brochure Intermaris)

Eind 2012 wordt het schoolgebouw geveild en gaat ver onder de vraagprijs van 850.000 euro van de hand. De koper is projectontwikkelaar A-Zeven, een onderneming die gelieerd is aan Aannemingsbedrijf Wit uit Wognum.
Samen met Rietvink Architecten uit Oosthuizen ontwikkelt A-Zeven en nieuw plan. Omdat het bestemmingsplan niet in een woonbestemming voorziet, moet een uitgebreide procedure worden gevolgd voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Toen Intermaris in 2008 zijn plannen presenteerde voor het realiseren van appartementen in de voormalige MAVO, was de gemeente Hoorn bereid ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Ook tegen de nieuwe plannen van A-Zeven is geen bezwaar. De omgevingsvergunning wordt medio 2013 verleend.
Najaar 2013 gaat de verbouwing van start. Het voormalige schoolgebouw wordt veranderd in een multifunctioneel pand met zes appartementen en een bedrijfsruimte. Op het terrein achter het gebouw komen tien garageboxen en enkele parkeerplaatsen. De afmetingen van de appartementen variëren van 85 tot 115 m 2 .

Op 15 oktober 2014 wordt het gebouw officieel in gebruik genomen. Het woongedeelte is dan gereed, voor de bedrijfsruimte moet nog een bestemming worden gevonden. Als officiële handeling plaatst burgemeester Van Veldhuizen een gouden eenhoorn terug in de gerestaureerde gevelsteen. (Klik hier voor een video van de opening en interviews met aannemer Niek Wit, architect Jan Rietvink en burgemeester Onno van Veldhuizen).

Zo is na bijna honderd jaar een einde gekomen aan de onderwijsfunctie van het markante gebouw aan de Draafsingel.

 

foto
‘Artist impression’ appartementengebouw De Singel (foto www.witwognum.nl)
foto
Bedrijfsruimte en appartementen op eerste verdieping (foto www.witwognum.nl)

Bronnen o.a.
- Archief gemeente Hoorn, o.a.:Verslag van de toestand der Gemeente Hoorn over het jaar 1914,
idem 1915, idem 1916, idem 1917; Notulen gemeenteraad 1919, idem 1921; Jaarverslag van de
openbare school voor ULO 1956/1957, idem 1957/1958, idem 1959/1960
- Boekholt, P.Th.F.M., en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd, www.dbnl.org
- Damen, Leo en Marjoke Rietveld, Opgaan, blinken en verzinken van het MULO, remery.home.xs4all.nl
- De Singel (binnenkort in verkoop), witwognum.nl/a-zeven-projectontwikkeling
- Kerkmeijer-de Regt, C., Hoorn in de verdrukking, www.oudhoorn.nl
- Lansdaal, Herman, Kees Winkler, een Hoornse jongen, die dichter werd, www.oudhoorn.nl
- Lee, Jos van der en Harm Stumpel, Open monumentendag Hoorn, Groen van toen, uitgave Gemeente Hoorn en Rabobank, 2012
- Legendarisch dixielandorkest in Oosterkerk, www.hoorngids.nl
- Opening Gemeenteschool No. 3, Onze Courant, 8 september 1916
- Overman, Rogier, Denderende dolly’s en Hoornse houtgassers, een greep uit het leven van Chris
van de bus’, www.oudhoorn.nl
- Woningen in voormalige ULO, www.dichtbij.nl
- www.schoolbank.nl