Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandelingen  (komend)

Kerk als Middelpunt

29-05-2020

KoepelkerkDe kerk was in een prille nederzetting tijdens de Middeleeuwen vaak het eerste gemeenschappelijke gebouw. Het kerkgebouw vormde het middelpunt van de geloofsgemeenschap die daar ter kerke ging. Mensen vonden steun bij het geloof in deze onzekere tijd van pestepidemieën, overstromingen en oorlogen. Het leven van deze gemeenschappen draaide om het ritme van de kerkelijke vieringen; doop, huwelijk, begrafenis of jaarlijkse erediensten.

Het eerste houten kerkje in Hoorn heeft buiten de dijk achter de Vijzelstraat gestaan. In de 14e eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd op het Kerkplein. Aanvankelijk van hout en riet maar zodra er weer voldoende geld was geschonken, werd deze muur voor muur in steen opgetrokken. De stad groeide snel en andere wijken met hun specifieke bevolkingssamenstelling kregen een eigen kerk.

Schuilkerken achter de Ramen

Een wandeling langs de Hoornse kerkgebouwen is voor de een uit nostalgie, een ander uit historische- of architectonische interesse en weer een ander omdat hij/zij Hoorn beter wil leren kennen. De gidsen van Vereniging Oud Hoorn delen graag de bijzondere verhalen. Ontdek waarom zware klokken niet in de kerktoren konden hangen, hoeveel schuilkerken er na de reformatie aan de Ramen hebben gestaan of los de rebus op aan de gevel van de Oosterkerk. 

Koepelkerk
 

 

De wandeling 'Kerk als Middelpunt' start vrijdag 29 mei om 19.30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

 

 

 

Foto boven: Koepelkerk aan het Grote Noord vanuit de tuin van het West-Fries Museum. A. Stapel

Foto rechts: Koepelkerk vanaf het Grote Noord. PD

 

 

  Overzicht Stadswandelingen

 

Zelf een themawandeling lopen

Aanvraag privé rondleiding

Naast het gratis aanbod van stadswandelingen biedt Oud Hoorn de mogelijkheid voor privé wandelingen op maat voor scholen of ter gelegenheid van b.v. familiefeest, verenigings- of zakenuitje.
De route en het thema van de wandeling worden in overleg met de aanvrager bepaald.
Voor deze wandeling geldt een vergoeding. Aanvraagformulier