Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandeling Religieuze beelden

1. Achter de Vest

kaart We gaan direct om de hoek de Pakhuisstraat in en daarna weer linksaf; neem het wandelpad op de vestingwal. Aan de linkerkant komen we twee poortjes tegen, ter weerszijden van de Gemeentelijke Gymnastiekzaal, die toegang gaven tot de 'Hoornse schutterijen'.

Sint Jorispoortje (patroon van de St. Jorisdoelen). Dit oudste schuttersgilde gebruikte de kruis- of voetboog.

St.Joris wordt meestal afgebeeld als ridder te paard, terwijl hij de draak met een lans doorsteekt. Soms ligt de overwonnen draak aan zijn voeten. Ook andere scènes uit de middeleeuwse legende komen voor.

Patroon van: o.a. boeren, kuipers, zadelmakers, soldaten, militairen, gevangenen, ruiters, vee, strijd in elke vorm.
Patroon tegen: oorlogsgevaar, bekoringen, koorts, pest.
Patroon voor: het weer.
Helper in nood.
Patroondag: 23 april.

Sint Sebastiaanspoortje

Van de heilige Sebastianus is niet veel bekend. Veel legenden zijn over deze bijzondere persoon verteld. Hij werd in de derde eeuw geboren in Milaan en was soldaat in het leger van keizer Carinus (283-285). Hij was van christelijke ouders en stelde het tot doel; zij die leden onder de christenvervolging te helpen. Na de dood van Carinus werd Diocletianus (284-305) de nieuwe keizer en onder zijn bewind laaide de christenvervolging weer op. Toen de keizer ervoer dat zijn voorbeeldige soldaat Sebastianus christen was, liet hij hem aan een paal binden en met pijlen doorboren, daarna werd hij gegeseld tot de dood er op volgde. Een legende vertelt dat een jonge weduwe, Irene genaamd, het levenloze lichaam van de martelaar wilde afnemen en begraven, toen zij plotseling bemerkte, dat Sebastianus nog leefde. Na te zijn genezen ging hij naar de keizer en beschuldigde hem openlijk van zijn misdaden tegen de christenen. Daarop liet de keizer hem vastnemen en door soldaten in het Circus van Rome, met stokken doodslaan. Dit zou zijn gebeurd op 20 januari 288. Hij werd door Lucina, een vrome christen, uit het Circus weggehaald en aan de Via Apia bij de apostelbasiliek begraven. In de negende eeuw werd de Heilige Sebastianus de titelheilige van deze basiliek.

Patroon van: stervenden, ijzerhandelaren, pottenbakkers, tingieters, tuinmannen, leerlooiers, soldaten, oorlogsinvaliden, waterbronnen.
Patroon tegen: de pest, veeziekten, melaatsheid.
Helper in nood.

foto linksfoto
Sint Sebastiaanspoortje