Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandeling Religieuze beelden

11. Slapershaven

kaart We lopen over de Veermanskade, rechtsaf brug over, Oude Doelenkade en linksaf Slapershaven. Uiteindelijk komen we bij het kruispunt met het Grote Oost. De hoekpanden zijn de Bossu-huizen.

Op de hoek van de Slapershaven en het Grote Oost staan de Bossuhuizen. Deze drie 17e eeuwse woonhuizen hebben een doorlopend geïllustreerde gevel, waarop versregels en reliëfs in woord en beeld de zeeslag van de West-Friezen en de watergeuzen tegen de Spaansgezinde vloot onder aanvoering van de graaf van Bossu weergeven.

foto rechts

Op het fries staat een gedicht van Jacob Coenraetsz Mayvogel:

tot eer van haer geslacht
tot lof van dese daed
die klampen hem aen boort,
die weten nog wel raedt hier is een
hoorens hop,
en sonder twyefel dit daer sijnder ook int midden,
daer sijnder op het land die godt met mooses bidden,
tot dat men overwint gelijck het is geschiet,
waer van men huijden noch een klare teken siet.
daer gaet het op een veghten
daer siet men t eene schip
aen t ander heghten
daer siet men reghte liefde
daer doet men onderstant
daer veght men zonder gelt,
voor 't lieve vaderland

Op één van de Bossuhuizen is ook de mythologische godin van de liefde Venus afgebeeld. Zij is "geboren" uit het schuim der zee en wordt staande op een schelp aan land geblazen. Venus is de Latijnse naam voor Aphrodite. De godin gold in het bijzonder als beschermgodin van de zeevarenden.

Hoekpand (Grote Oost 132) bevat de tekst (ook van Mayvogel):

o loffelijke daed o schoone gulde tyden,
wie dat er aen gedenkt die moet hem nog verblyden,
het land dat schut en beeft den vyand die komt aen,
hij wil met amelek gantsch israel verslaen,
hij komt met grote macht maar godt heeft ons gegeven,
ook arons ende hurs wiens namen zijn geschreven.

Het gevecht op 12 oktober in 1573 ging de geschiedenis in als de Slag op de Zuiderzee. Bossu verloor, werd gevangen genomen en heeft drie jaar lang opgesloten gezeten in het Weeshuis aan de Korte Achterstraat. (zie ook 15. Korte Achterstraat). De slag op de Zuiderzee vindt plaats in 1573, in het begin van de roerige Tachtigjarige oorlog. De steden en gewesten van de Nederlanden vormen dan nog geen eenheid in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Zo blijft Amsterdam bijvoorbeeld lange tijd trouw aan Spanje. De strijd ter land en ter zee verloopt moeizaam. Als de Watergeuzen in 1572 Den Briel innemen, scharen veel steden in Noord-Holland, waaronder Hoorn, zich aan de zijde van opstandelingenleider Willem van Oranje. Een jaar later komt de oorlog in dit gebied tot een hoogtepunt. De Watergeuzen en de West-Friezen proberen de haven van Amsterdam te blokkeren. De Spaanse stadhouder Maximiliaan de Hennin, heer van Bossu, zendt een zeemacht op de Oranje-aanhangers af. Er volgt een zeeslag die zes dagen en nachten duurt. Ondanks de overmacht slagen de West-Friezen onder aanvoering van Cornelis Dirkszoon, burgemeester van Monnickendam, erin Bossu te verslaan.