Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandeling Religieuze beelden

4. Spoorstraat

kaart We lopen door en zien de zijgevel van het Pietershof.

Sint Petrus of Sint Pieter boven het poortje uit 1617.

Ooit was hier de hoofdingang van het klooster. Later (1572) overgenomen door de stad Hoorn en ingericht als 'Oude Mannen- en Vrouwenhuis'.

foto linksfoto rechts

Petrus was al in Jeruzalem een vooraanstaande verdediger van het christelijke geloof. Zijn oorspronkelijke naam is Simon en hij leefde in Kafarnaum (Israël) waar hij als visser zijn brood verdiende. Samen met zijn broer Andreas werd hij door Jezus tot zijn apostelen genoemd. "En gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik Mijn kerk bouwen". Petrus wordt door Jezus benoemd tot eerste opvolger en hoofd van de Kerk. De eerste paus. Al zeer snel groeit de Kerk in Jeruzalem door de wonderwerken die Petrus door Jezus mag doen. Hij werd een vurige prediker en ondernam veel missiereizen naar Antiochië en Klein-Azië en ten slotte naar Rome ten tijde van keizer Nero. Rome was het centrum van de toenmalige wereld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus onderging de uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg, was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven maar omgekeerd. (Hij had Jezus tijdens zijn gevangenneming driemaal verloochend). Petrus stierf in het jaar 67? In het Romeinse circus de kruisdood. (met zijn hoofd naar beneden).

Patroon van: de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogemakers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhouwers, vissers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, de maagden.
Patroon tegen: diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid, voetkwalen.

Zoals (bijna) alle heiligen is Petrus te herkennen aan zijn attribuut, de sleutel (van de hemelpoort).