Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandeling Religieuze beelden

6. Kleine Noord

kaart Linksaf lopen we door de Turfsteeg naar het Kleine Noord. Rechts staat de Noorderkerk.

Noorderkerk

foto linksfoto rechts

Zandlopers, een kaars die net uitwaait, schedel en beenderen, skelet, doodskist, het zijn allemaal tekens van "momento mori" (gedenk te sterven). De middelste deur in empire stijl stamt uit het begin van de 19e eeuw. Het beeldhouwwerk boven de deur (een skelet met zeis, staande zandloper en korenaren; anno 1647) draagt de tekst:
En Messem Immortalitatis (ziehier de oogst der onsterfelijkheid).
Dat betekent: de rijke gaat niet dood, zijn leven verandert alleen; hij ligt met het hele geraamte op een mat en een kussen. De oogst der onsterfelijkheid is het graan, dat met de zeis geoogst wordt. De zandloper staat rechtop, is dus in gebruik. Het onsterfelijke graan is de mensen gegeven door Demeter, de Griekse godin van de landbouw. Ze was op zoek naar haar dochter Persephone, die geschaakt was door Hades, de god van de onderwereld. Tijdens het zoeken werd ze gastvrij onthaald door de koning en koningin van Eleusis. Uit dankbaarheid kreeg hun oudste zoon Triptolemus de graankorrel. Het opschrift "Hic meta doloris" (hier is het einde van alle smart) is op een cartouche in het boogveld van de zuideringang aangebracht en dateert van ca. 1660. De arme dode wordt via de zij-ingang de kerk binnengebracht: zijn smart is over. Daar doet de zandloper géén dienst en de botten vormen géén geheel geraamte.

foto linksfoto rechts

Paneel boven de deur in de scheidingswand naar de Armenkerk aan weerszijden van het stadswapen het cryptogram: "Wylt (Horen) 't woord". Aan de koorzijde: "Gaet (Horen) 't woord" met het jaartal 1714.