Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandeling Religieuze beelden

8. Ramen

kaart We lopen het Grote Noord in, de grootste winkelstraat van Hoorn. De eerste straat links is de Duinsteeg. We lopen deze uit tot aan de Ramen. Rechtsaf. Schuin aan de overkant staat de Lutherse kerk.

Lutherse kerk

- Psalm 84.2 'Hoe lieflijk zijn Uwe wooningen Heere Zebaoth!'
In de bijbel van Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 1993 staat "Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen!"

foto