Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

WANDELING '40 - '45

Aanvulling, buiten de route om, Blokker en Zwaag

In de voormalige gemeenten Zwaag en Blokker, tegenwoordig deel van de gemeente Hoorn bevinden zich ook oorlogsmonumenten.

Zwaag

Plaquette aan voormalig stadhuis, Dorpsstraat 131, Zwaag

Zwaag plaquette Stadhuis
Monument Dorpsstraat, Zwaag

(tekst vrijwel gelijk in bewoording aan de tekst van het monument aan de Grote Kerk in Hoorn)

IN DEZE GEMEENTE VIELEN OP 4 MEI 1945
ALS SLACHTOFFERS VAN DE ONMENSCHELIJKE
WREEDHEID DER LANDWACHT

JOHANNES SMINK
GEB. 15-2-1911 TE LISSE

JAN KORT
GEB. 22-7-1914 TE ANDIJK
GOSSE DIJKSTRA
GEB. 2-1-1924 TE HELUMER OLDEPHAERT

RUURT DIJKSTRA
GEB. 2-9-1925 TE NOORDWOLDE

HULDE EN DANK VOOR HET OFFER VAN HUN LEVEN
DAT ZIJ BRACHTEN VOOR VOLK EN VADERLAND

 

Blokker

Monument Blokker
Monument te Blokker, nabij de St. Jozefschool (Westerblokker 77)
foto: Diana v.d. Hoogen (6 mei 2010)

DEN VADERLANT
GHETROUWE

N. KOLENBERG - 6 MEI '45
N. KOPPES - 1 JUNI '44
J. WAGENAAR - 20 MRT '45

 

 

Bronnen:
Boeken, rapporten, archiefstukken
Jan van Baar, Paul Koedijk, Sjoerd Leiker (redacteuren), 'Verzet in West-Friesland, de illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940-'45', Pirola, Schoorl, ISBN 90-6455-112-X
Herman Lansdaal en J.D. Osinga sr., 'Hoorn, bezet & bevrijd', uitgave Foto Osinga, Hoorn, 1995
Sjoerd Leiker, (eindredactie), 'West-Friesland in de jaren 40/45, schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland', Comité 1940-1945 en de Stichting Vrije Westfriese Krant, Hoorn, 1983
Henk Overbeek, Hoornse gevelstenen en andere Huistekens; een geschiedenis in steen en hout, Publicatiestichting Bas Baltus 2008
C.J. Stins, Geschiedenis van Hoorns klokken en beiaarden, 1946
Kees Stuijfbergen, 'We wisten niet wat ons overkwam; herinneringen aan '40-'45', eigen uitgave door de auteur, Enschede, 1995
John S. Warner, 'Tragedy over Hoorn', Historical publication nr. 7, the 390 th Veterans Association and Foundation, Tucson, Arizona, USA, March 1995
West-Fries Archief nr. 0624; Comité voor de oprichting van een gedenkteeken voor de oorlogsslachtoffers, Hoorn.

Kwartaalblad Oud Hoorn
Leo Hoogeveen, 'Frisia Nora Benima, 1911- 1943' , in Kwartaalblad Oud Hoorn 2005, nr. 1, pag. 17-23
C. Kerkmeijer - de Regt, 'Hoorn in de verdrukking 1940- 1945' , gepubliceerd in 1953; in dertien afleveringen opnieuw gepubliceerd in het Kwartaalblad Oud Hoorn
1986, nr. 2, pag. 48-53, nr. 3, pag. 89-96, nr. 4, pag. 122-128,
1987, nr. 1, pag. 29-31, nr. 2, pag. 62-64, nr. 3, pag. 98-100, nr. 4, pag. 129-130,
1988, nr. 1, pag. 29-32, nr. 2, pag. 70-72, nr. 3, pag. 98-100, nr. 4, pag. 124-128,
1989, nr. 1, pag. 31-32, nr. 2, pag. 59-64

Herman Lansdaal, 'Grote Oost 6: Duitsers voor, onderduikers achter', in Kwartaalblad Oud Hoorn 1995, nr. 1, pag. 3-6
Herman Lansdaal, 'Aaf en Dieuw redders van mensen', in Kwartaalblad Oud Hoorn 1995, nr. 1, pag. 6-8
Herman Lansdaal, 'Oud Hoorn pleit voor postuum eerbetoon aan moedige vrouwen', Kwartaalblad Oud Hoorn, 1995, nr. 2, pag. 47
Herman Lansdaal, 'Wim Bongers, de Canadees, is een echte Horinees gebleven; een nieuw verhaal over Joodse
Herman Lansdaal, 'Plaquette aan gevel Grote Oost eert bijzondere Hoornse vrouwen', in Kwartaalblad 1996, nr. 2, pag. 51-54
Harry van Lunteren, 'Joodse gemeenschap voor de tweede wereldoorlog', in Kwartaalblad Oud Hoorn 2009, nr. 1, pag. 18-21

Piet Peerdeman, 'Oorlogsherinneringen van een Horinees', in Kwartaalblad Oud Hoorn 1995, nr. 2 pag. 64-66
Huub Ursem, 'Ambachtelijk werk bij Steenhouwerij Vogelpoel', Kwartaalblad Oud Hoorn 2005, nr. 2, pag. 80-81
Frans Zack, 'Herinneringen aan een woelige Nieuwstraat: veel lief en ook ontstellend leed', in Kwartaalblad Oud Hoorn 2005, nr. 1, pag. 3-10
Frans Zack, 'De Zuiderzeebode' met bevrijdingsnummer, in Kwartaalblad Oud Hoorn 2005, nr. 2, pag. 51-52
Frans Zack, 'Gevleugelde bevrijders crashten boven Hoorn', Kwartaalblad Oud Hoorn 2005 nr. 3, pag. 95-100

Samenstelling en foto's: Diana van den Hoogen,
Gerard Ariëns (foto gevelsteen Italiaanse Zeedijk zie ook: Wat zijn gevelstenen)
Research en teksten: Peter Tack
Kaartje: Ron Dol
© Vereniging Oud Hoorn 2007/2022