Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed
De werkelijke stadswandelingen kunnen afwijken van de op het web gepubliceerde wandelingen.

Kloosterwandeling

kaart De Kloosterwandeling voert langs zes plaatsen waar in de Middeleeuwen kloosters stonden.
Hoorn telde in die tijd maar liefst negen kloosters en vlak buiten de stad stonden er nog twee. Aan dit bloeiende kloosterleven kwam een einde, toen Hoorn in 1572 de zijde van Willem van Oranje koos in de strijd tegen de Spanjaarden. De kerken gingen over in protestantse handen en de kloosters werden gesloten. De gebouwen en terreinen hiervan kregen andere bestemmingen. Daarna werd er druk gesloopt en gebouwd.


Geschiedenis kloosters

Tuin van Mariakapel en Burgerweeshuis Slechts twee kloosterkapellen hebben de tijd getrotseerd. Van de bouwijver in de 17e en 18e eeuw op de genoemde locaties zijn meer monumentale resultaten te bewonderen, zoals het statenlogement, het VOC-gebouwen en het burgerweeshuis.

De geschiedenis vanaf de stichting van de kloosters en de architectuur van de monumenten leveren genoeg stof op voor een boeiend verhaal door de gidsen van Oud Hoorn.

Literatuur:

De Mariakapel te Hoorn. Kloosterkapel, kogelbewaarplaats, kerk en kunstcentrum.
A. Boezaard en J. van der Heijden
Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 4
Publicatiestichting Bas Baltus, 1993.      (Uitverkocht)

Het Statenlogement te Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters.
C. Boschma-Aarnoudse
Bouwhistorische Reeks Hoorn, deel 10
Publicatiestichting Bas Baltus 2001
ISBN 90 804537 57.

Verkrijgbaar in de winkel van Oud Hoorn.

Redactie en foto's voor deze wandeling: Lena Bonte, Zwaag