Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - organisatie

Doelstellingen

Hoorn heeft haar rijke verleden redelijk overleefd. Wie door de binnenstad wandelt, kan zich op een aantal plaatsen nog steeds in de zeventiende eeuwse stad wanen dankzij de honderden monumenten en het goed bewaarde stratenpatroon, dat in aanleg stamt uit de dertiende eeuw.

De vereniging stelt zich ten doel het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en te verspreiden.

waag en grote oost
Waag met Grote Oost

Vereniging Oud Hoorn is in 1917 opgericht door de heer J.C. Kerkmeijer en levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en het kritisch volgen van nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop strijdt zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten.

Wie het bijzondere historische karakter van de stad aan het hart gaat, wordt lid van de Vereniging Oud Hoorn.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Jaap van der Hout
Voorzitter
voorzitter@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Stadsontwikkeling
Matt Wever
Matt Wever
Matt Wever
Secretaris
secretaris@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
ICT

Redactiestatuut oudhoorn.nl

Jos Renckens
Jos Renckens
Jos Renckens
Penningmeester
penningmeester@oudhoorn.nl
Bestuurlijk aanspreekpunt voor ledenadministratie
Ron Dol
Ron Dol
Ron Dol
bestuurslid.pr@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Kwartaalblad, Publiciteit en Leden Nieuwsbrief

Redactiestatuut Kwartaalblad

Jan Floris
Jan Floris
Jan Floris
notulist@oudhoorn.nl

Notulist van het bestuur en
Coordinator werkgroep Internet

Redactiestatuut oudhoorn.nl

Jan Haring
Jan Haring
Jan Haring
beheeroip@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Lezingen
Bezorging Kwartaalblad
Beheer Oost-Indisch Pakhuis

en Vrijwilligersbeleid (PDF)


Anja Morit
Anja Morit
Anja Morit
educatie@oudhoorn.nl

Bestuurlijk aanspreekpunt voor:
Erfgoededucatie:
Stadswandelingen en
Cursus Cultuurhistorie

Beleid cursus Cultuurhistorie(PDF)
Beleid werkgroep Stadswandelingen(PDF)

Overzicht bestuursleden van 1917 - 2022 en de zittingsperiodes


Vrijwilligers

De vereniging heeft de medewerking van heel veel vrijwilligers.
Men kan zich aanmelden als vrijwilliger bij het Oost-Indisch Pakhuis.
Zie Vrijwilligersbeleid 2019 (PDF, opent in nieuw scherm) en hieronder voor het archief.


Werkgroepen

In de loop der jaren zijn er diverse werkgroepen gevormd. Zie voor informatie: werkgroepen


Vertegenwoordigingen

Vereniging Oud Hoorn heeft bestuurszetels in enkele organisaties c.q. stichtingen. Meer informatie: vertegenwoordigingen


Onderscheidingen

De ledenvergadering besloot op 24 juni 1982 tot het instellen van een jaarlijkse onderscheiding om de waardering van onze verenging tot uiting te kunnen brengen voor personen en instellingen die prestaties hebben verricht overeenkomstig de doelstellingen van Oud Hoorn. Meer informatie: onderscheidingen


Leden

Samen met bestuur en vrijwilligers bepalen leden het voortbestaan en het doel van de vereniging.
Leden ontvangen eenmaal per kwartaal het door de Vereniging uitgegeven Oud Hoorn kwartaalblad.
Lid kunt U worden o.a. door U aan te melden met ons aanmeldingsformulier.
Voor vragen en opmerkingen kunt U contact met ons opnemen via ons contactformulier of mailen naar info@oudhoorn.nl.
En natuurlijk bent U altijd van harte welkom op ons verenigingsadres (Onder de Boompjes 22, Hoorn).


Privacyverklaring

Bekijk hier het privacybeleid van Vereniging Oud Hoorn (PDF)

 

Beleidsnota

2014 - 2017| 2021 - 2025    (PDF, opent in nieuw scherm)

Financieel overzicht

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020    (PDF, opent in nieuw scherm)

Jaarverslag

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ledenvergadering 2020    (PDF, opent in nieuw scherm)

Verslagen Ledenvergaderingen

2020 |    (Opent in nieuw scherm)

Statuten

1989 | 2006 | Statuten 2020    (Opent in nieuw scherm)

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 2020    (Opent in nieuw scherm)

Vrijwilligersbeleid

2006 | 2009 | 2015 | 2016 | 2019 |

 

 

 

De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40624647 en RSIN 5413692 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).