Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Oud Hoorn Jubileum (archief)

Plannen voor herdenking Oud Hoorn 90

01-02-2007

In de Najaarsledenvergadering van 2006 kwamen onderstaande plannen voor de viering van het 90-jarig bestaan van de vereniging naar voren.

2007 wordt het jaar van de jubilea. Niet alleen onze stad viert dat ze 650 jaar stadsrechten bezit, onze vereniging herdenkt dat ze in 1917 werd opgericht door mensen als J.C. Kerkmeijer. De commissie presenteerde tijdens de najaarsledenvergadering een fraai boeket plannen.

Kort memoreren we hier de ideeën die verder uitgewerkt gaan worden. * Presentatie hertaling Velius Kroniek. Najaar 2007 in de Oosterkerk tijdens een feestelijke bijeenkomst.
* Historische plaquettes. Onderzocht wordt of we, eventueel samen met de Stichting Hoorn 650, enkele plaquettes kunnen plaatsen op historisch markante plekken in de stad, die in woord en beeld de betekenis van de plek duiden.
* Plan Noorderveemarkt. Ooit stond hier een dwangburcht. Architect Soeters ontwikkelt een plan voor de Vale Hen. Ons idee is om samen met Intermaris een globaal stedebouwkundig plan te ontwikkelen dat op die historische structuur teruggrijpt en waarbij tevens wordt gepoogd de oorspronkelijke singelstructuur de stad in te brengen.
* Lezingen Oud Hoorn. Ook in het lezingenprogramma wordt uitgebreid stilgestaan bij het jubileum. Zie aktiviteitenkalender op de website.
* Gift voor restauratieproject in Paramaribo. In Suriname staat het behoud van het cultureel erfgoed nog in de kinderschoenen. Veel oude, monumentale panden dreigen verloren te gaan door gebrek aan geld. Om te tonen dat we als vereniging ook over grenzen willen kijken wordt een bescheiden bijdrage aan een restauratieproject voorgesteld. We streven er naar om dat project tijdens de voorjaarsledenvergadering in 2007 te laten toelichten door twee deskundigen op dat terrein: Olga van de Klooster en Michiel Bakker, die al jaren onderzoek doen naar Hoorn en Suriname.
* Moderne stedebouw in de oude stad. Jos brouwer heeft een serie fantastische foto's gemaakt. Deze worden als ansichtkaart uitgebracht. Alle leden krijgen komend jaar een set. De kaarten worden ook in de winkel verkocht.
* Fluitschip terug in Hoorn. Het door de heer Drijver vervaardigde model van een Hoorns fluitschip staat momenteel in Den Helder. In het kader van Oud Hoorn 90 halen we het schip terug naar Hoorn en stellen het op in ons verenigingsgebouw.
* Zeefdrukken. De vereniging bezit vijf historische monumentale panden. Vijf Hoornse kunstenaars vragen we om elk een ontwerp van éen zo'n pand te maken. De zeefdrukken zijn tegen de kostprijs door leden en belangstellenden aan te schaffen.
* Restauratie houtsculptuur Claes Stapelhofje. De houtsculptuur waarop het intrigerende verhaal van de Joodse weduwe Judith en de wrede legeroverste Holofernes, moet nodig worden gerestaureerd. We willen nagaan of dat samen met de gemeente kan worden gerealiseerd.
* Ledenexcursie. 23 juni opnieuw met de fiets. Nu met als thema: De grenzen van (Oud) Hoorn. Aandacht voor stadsrechten, grensgebied, overloop en inbreiden.
* Jubileumwandelingen. Alle jubileumwandelingen krijgen komend jaar iets extra's mee. Een hapje, een drankje, gidsen in historische kledij, declamatie.
* Project basisonderwijs. Samen met Architectuurcentrum en Kunstcompagnie willen we de leerlingen van de basisscholen in Hoorn belangstelling bijbrengen voor historie en cultuur, voor monumentale oude gebouwen en de mogelijke monumenten van de toekomst die recent gebouwd zijn.

 

Activiteiten overzicht