Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Kansen voor Noorderveemarkt op 20 december

20-12-2007

Discussieavond, aanvankelijk gepland op 13 nu op 20 december. (incl. tentoonstelling) van het Architectuurcentrum, i.s.m Vereniging Oud Hoorn thema: Noorder Veemarkt met medewerking van studenten van de academie van bouwkunst Arnhem.

Aanvankelijk door de Vereniging Oud Hoorn ihkv het 90-jarig bestaan van de Vereniging beschreven idee: 

* Plan Noorderveemarkt. Ooit stond hier een dwangburcht. Architect Soeters ontwikkelt een plan voor de Vale Hen. Ons idee is om samen met Intermaris een globaal stedebouwkundig plan te ontwikkelen dat op die historische structuur teruggrijpt en waarbij tevens wordt gepoogd de oorspronkelijke singelstructuur de stad in te brengen.

20 december 20:00 presenteren studenten van de Academie van Bouwkunst plannen voor de Noorder Veemarkt

Het Architectuurcentrum Hoorn en de Vereniging Oud Hoorn hebben het plan opgevat de Noorder Veemarkt in Hoorn onder de loep te nemen. Wat zou het voor Hoorn aan mogelijkheden opleveren als de oude singel structuur op de Noorder Veemarkt hersteld zou worden?

Graag nodigen wij u uit om mee te discussi?ren over de kansen voor de Noorder Veemarkt. Hoe kunnen we de potenties van de Noorder Veemarkt -de entree van Hoorn- zo goed mogelijk benutten?

Vijftien studenten van de Academie van Bouwkunst in Arnhem zijn in september uitgenodigd en rondgeleid in Hoorn. Zij hebben lezingen gekregen van Hoornse stedenbouwkundigen en architecten over de historie deze plek en de relatie van deze plek tot de rest van de stad.

noorderveemarkt 

De opdracht die de studenten mee kregen is om te kijken naar de mogelijkheden om de oude singelstructuur op de Noorder Veemarkt weer aan te helen. Daarnaast is de vraag opgeworpen wat voor mogelijkheden en potenties de Noorder Veemarkt heeft als entree van Hoorn. De studenten buigen zich een semester lang over deze vragen en bekijken de vraagstelling zowel vanuit stedenbouwkundig als architectonisch perspectief.

Op donderdag 20 december richten de studenten een tentoonstelling in van hun analyses en ontwerpen voor de Noorder Veemarkt. Deze tentoonstelling is vanaf deze avond in het Architectuurcentrum te bezichtigen. Daarnaast lichten de studenten op donderdagavond 20 december om 20:00 hun ontwerpen van de Noorder Veemarkt toe . Een jury van deskundigen (stedenbouwkundigen, architecten, politici en Oud Hoorn leden) doen uitspraak over de ontwerpen en discussi?ren over de mogelijkheden die de studenten schetsen.

 

 

 

Activiteiten overzicht