Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Oud Hoorn Jubileum (archief)

Kunstwerken in winkelrubriek

09-11-2007

Vereniging Oud Hoorn bezit zelf vijf rijksmonumenten. Ter gelegenheid van het negentig jarig bestaan heeft Vereniging Oud Hoorn vijf kunstenaars gevraagd om elk ?en van de monumenten vast te leggen.  Op de najaarsledenvergadering zijn de kunstwerken 4 zeefdrukken en 1 lino getoond en toegelicht door de kunstenaars. Hieronder treft u een nadere beschrijving van de geportretteerde monumenten aan. In de winkelrubriek kunt u zien of de kunstwerken nog beschikbaar zijn of al uitverkocht. Van elk kunstwerk zijn er 50 (door lot bepaalde) genummerde exemplaren voor leden te koop voor de prijs van 50 Euro. Klik hier door naar de winkelrubriek. Formaat is 50x70 en verkoop ? contant. Verpakkingskosten 1 Euro

Hoorn is een monumentenstad. In aantal de derde van de provincie Noord-Holland. Honderden monumenten zijn bewaard gebleven, hoewel er ook tientallen helaas verloren zijn gegaan. Ook het stratenpatroon in de kern van de binnenstad stamt nog uit de middeleeuwen.
Vereniging Oud Hoorn bestaat in 2007 negentig jaar. De vereniging is opgericht door Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956). Het doel: het behoud van waardevolle gebouwen uit vroeger tijden. Niet alleen kerken of poorten, maar ook de karakteristieke woonhuizen van de burgerman.

Bierkade 10
ofwel het pand met de merkwaardige regenpijp, is een klein burgerwoonhuis uit de 17e eeuw. De Bierkade is in 1420 ontstaan en rond 1558 een schiereiland geworden. De oorspronkelijke trapgevel van het pand is verdwenen. De houten pui dateert uit de late 16e of vroege 17e eeuw. De eenvoudige bakstenen gevel en de 18e eeuwse glasroeden tussen de gesneden consoles, geven het pand een Anton Pieck-achtige uitstraling. Oud Hoorn kocht het pand in 1919.

Onder de Boompjes 8
is in 1936 door Vereniging Oud Hoorn aangekocht. Het 17e eeuwse pand geeft een goed beeld van een woonhuis met nering uit voorgaande eeuwen. Door de snelle restauratie na aankoop zijn het karakteristieke pothuis, de luifel en het dak bewaard gebleven.

Schoolsteeg 7
is een qua uiterlijk bijzonder pand. Het is op de vlucht gebouwd waardoor de gevel overhelt. Aan de Trommelstraatzijde is het ondiepe pand bij wijze van spreken 'afgesneden'. In 1938 wordt het pand van sloop gered en met steun van Vereniging Oud Hoorn gerestaureerd, waarna het in 1952 door de vereniging wordt aangekocht.

Breed 12
was oorspronkelijk eigendom van Jacob Blokker, de grondlegger van het Blokker-concern, die zijn winkelimperium in Hoorn begon. Bij het 75-jarig jubileum van het concern schenkt de firma Blokker Vereniging Oud Hoorn het pakhuis dat behoorlijk opgeknapt moet worden. Gelukkig komt er een geldsom bij, waarmee het pand geheel kan worden gerestaureerd. Een eenvoudige gedenksteen in de gevel houdt de herinnering aan de voorouders van de gevers in ere.
Het Breed is in 1741 gedempt. Tot dan was het vestinggracht en heette Smerige Horn. De 17e eeuwse halsgevel met de 18e eeuwse roeden zijn karakteristiek.

Onder de Boompjes 22 en 21
is het verenigingsgebouw van Oud Hoorn. Na een ruil van ruimtes met andere gebruikers aan de Pakhuisstraat beschikt Vereniging Oud Hoorn in het voormalige Oost-Indisch Pakhuis over een winkel, kantoor, vergader- en expositieruimte. Beide pakhuizen, die uit 1606 dateren, waren eigendom van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een steen in de voorgevel van nummer 21 herinnert aan de rijke geschiedenis van de VOC en het pand.

 

Activiteiten overzicht