Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering

25-10-2008

Oudhoorn

Hoorn, september 2008


Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en aan belangstellenden,


Van harte nodig ik u uit voor de najaarsledenvergadering die op zaterdag 25 oktober 2008 zal worden gehouden.
Let op: De vergadering vindt plaats in de (verwarmde) Noorderkerk.
De aanvang is 10 uur (zaal open om 9.30 uur).

De Noorderkerk is sinds 17 oktober 2008 op deze site te vinden in de rubriek kerken: Noorderkerk

Agenda:

1.Welkom, algemene mededelingen
2.Verslag voorjaarsledenvergadering (zie kwartaalblad)
3.Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4.Jaap Bronkhorst treedt volgens het rooster af en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 19 oktober) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
5.Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad toelichting door Frans van Iersel
6.Ideeën jubileumviering 100 jaar.
7.Toekenning van de Monumentenprijs 2008
8.Rondvraag
9.Pauze
10.Presentatie van de Stichting Stadsherstel over Koepoortsweg 73.
11.Sluiting vergadering


Met vriendelijke groet

Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris.

 

Activiteiten overzicht