Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

afscheidstentoonstelling Carel de Jong: "Geleyers" in het Westfries Museum

07-04-2008

Van 15 maart t/m 15 juni is in het Westfries Museum een overzicht te zien van de majolicaproductie in Noord Nederland, die in de tweede helft van de 17de eeuw tot grote bloei kwam. Het is de afscheidstentoonstelling van conservator Carel de Jong, die altijd een grote belangstelling aan de dag heeft gelegd voor deze vorm van kunstnijverheid.

Geleyers
Geleyers, dat is de naam van de majolicabakkers uit Antwerpen die zich na de val van de stad in 1585 in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vestigden. Eerst vooral in Haarlem en Delft, maar vandaar trokken zij al snel ook de provincie in en gingen ook werken in steden als Hoorn en Enkhuizen.
De expositie in het Westfries Museum laat aan de hand van prachtige bodemvondsten zien hoe de Noord Nederlandse majolica - aardewerk met (wit) tinglazuur - zich qua vorm en uiterlijk ontwikkelde vanaf begin van de 17de eeuw. Aanvankelijk zijn daarin nog duidelijk buitenlandse invloeden te herkennen, maar gaandeweg ontwikkelde de majolica zich tot een geheel eigen Nederlands product.

Buitenlandse invloeden
Aan de basis van de Noord Nederlandse majolica productie staat het aardewerk uit landen als Spanje met z’n goudluster aardewerk, Portugal en Frankrijk. In Italië waren Ligurië, Montelupo en Faenza belangrijke leveranciers. Het Zuid-Europese geglazuurde aardewerk vond erg veel aftrek in de Republiek, evenals het uit China afkomstige Ming-porselein met de verbazingwekkende blauwe kleur.
Al snel ontwikkelde zich dan ook een eigen Nederlandse majolica productie die een grote impuls kreeg door de komst van de Geleyers uit Antwerpen die de kennis van de Italiaanse majolicabakkers meebrachten. De bloei van de Noord Nederlandse majolicaproductie ligt tussen 1590 en 1660.
Vanaf 1615 telde Hoorn 3 of 4 majolicabakkerijen. Tegen 1660 was het met de Noord Nederlandse majolica gedaan. In sommige plaatsen, zoals Makkum en Harlingen is majolica fabricage blijven bestaan, terwijl elders op den duur een zodanige kwaliteitsverbetering plaats vond dat het product overging in Fayence zoals in Delft.

Topstuk
Het absolute topstuk(ken) op de expositie is een plooischotel van Portugese majolica die bij een opgraving in 2006 door de Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn bij het klooster Bethlehem in Blokker in tientallen stukjes is opgegraven. Alle stukjes bleken wel een hele schotel te vormen en is schitterend gerestaureerd.

Afscheidstentoonstelling
`Geleyers` is de afscheidstentoonstelling van conservator drs. Carel de Jong, die in mei 2008 na 26 jaar bij het Westfries Museum gewerkt te hebben met pensioen gaat.

Elke zondag worden door leden van de Blauwe Schuit demonstraties keramiek-draaien gegeven. In het museumweekend is er tevens een keramiek restaurator aanwezig.

Westfries Museum, Rode Steen 1, Hoorn, Tel: 0229 280028 fax: 0229 280029 Info@wfm.nl www.wfm.nl
Open:dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur; zaterdag en zondag 13-17 uur

 

Activiteiten overzicht