Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Ledenvergadering 16 april 2008

08-04-2008

Hoorn, 10 maart 2008


Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en aan belangstellenden,


Van harte nodig ik u uit voor de najaarsledenvergadering die op woensdag 16 april 2008 zal worden gehouden.
De vergadering vindt plaats in de Oosterkerk.
De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:

1.Welkom, algemene mededelingen
2.Verslag najaarsledenvergadering (zie kwartaalblad)
3.Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4.Jaarverslag 2007 (zie kwartaalblad)
5.Rekening 2007 (zie kwartaalblad)
6.Begroting 2008 (zie kwartaalblad)
7.Verslag financiële commissie en décharge van de penningmeester
8.Benoemen financiële commissie
9.Afscheid van de penningmeester Jeroen Spiekker
10.Benoemen bestuurslid Eddy Boom en penningmeester Henk Wokke.
Eddy Boom is 4 jaar lid geweest van de gemeenteraad van Hoorn. Hij is docent op Titaan en geeft les in de vakken Nederlands en maatschappijleer. Hij is voorzitter geweest van de SSH en de Stedenband Hoorn - Pribram. Hij zal in het bestuur zich vooral richten op educatie.
Henk Wokke is organisatieadviseur, opleidingstrainer en toezichthouder. Hij werkt voor banken, gemeentes en andere maatschappelijke dienstverleners. Hij woont sinds 1993 in hoorn en zal zich in het bestuur vooral gaan bezighouden met de organisatie en financiën.
(zie ook zijn website)
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 9 april) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
11.Koers van de Vereniging Oud Hoorn in relatie tot ontwikkelingen in de binnenstad.
12.Rondvraag
13.Pauze
14.Presentatie door Tosca van de Walle over het archeologisch onderzoek op het terrein van het Middeleeuwse klooster Bethlehem.
15.Sluiting vergadering

Met vriendelijke groet

Rita Lodde-Tolenaar
secretaris.


 

Activiteiten overzicht