Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering

15-04-2009

oudhoorn

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en aan belangstellenden,


Van harte nodig ik u uit voor de voorjaarsledenvergadering die op woensdag 15 april 2009 zal worden gehouden.
De vergadering vindt plaats in de Oosterkerk.
De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:
1.Welkom, algemene mededelingen
2.Verslag najaarsledenvergadering (zie kwartaalblad 4 2008)
3.Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4.Jaarverslag 2008 (zie kwartaalblad 1 2009)
5.Rekening 2008 (zie kwartaalblad 1 2009)
6.Begroting 2009 (zie kwartaalblad 1 2009)
7.Verslag financiële commissie en décharge van de penningmeester.
8.Benoemen financiële commissie.
9.Coen Droog treedt volgens het rooster af en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 8 april) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
10. Acties om scholieren te betrekken bij de historische stad en Oud Hoorn.
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Voordracht Het ouderwetse katholicisme, in Hoorn en West-Friesland door Jos Leenders.
14. Sluiting vergadering

 

Activiteiten overzicht