Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering

24-10-2009

oudhoorn

Agenda ledenvergadering 24 oktober 2009

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en aan belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de najaarsledenvergadering die op zaterdag 24 oktober 2009 zal worden gehouden.

De vergadering vindt plaats in de Oosterkerk.
De aanvang is 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur).

Agenda:
1.Welkom, algemene mededelingen
2.Verslag voorjaarsledenvergadering (zie kwartaalblad 2 2009)
3.Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4.Henk Wokke, penningmeester, treedt af. Het bestuur stelt voor Piet van Iersel in zijn plaats te benoemen.
Piet van Iersel is 64 jaar en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Hij is opgegroeid in de binnenstad van Hoorn en al vrijwel zijn gehele leven woonachtig in Hoorn.
Egbert Ottens treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen.

Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 16 oktober) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
5.Uitreiking monumentenprijs
6. Rondvraag
7. Pauze
8. Voordracht Carlo Huijts, directeur van de Vereniging Hendrick de Keyser
9. Sluiting vergadering

 

Activiteiten overzicht