Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Nieuwe kalender Westfries Genootschap

07-03-2009

wfg

Op zaterdag 7 maart wordt in het kerkje van Hauwert de verjaardagskalender Markant West-Friesland gepresenteerd.
De kalender bevat twaalf bladen met de twaalf belangrijkste kenmerken van ons gebied. Op ieder blad een viertal foto's, een gedicht in het dialect en informatie over het onderwerp: tezamen een mooie mix van beeld en woorden. Het is een bewuste keus om juist deze kenmerken onder de aandacht te brengen. Zij vertegenwoordigen de eigenheid van West-Friesland, zij vertellen iets over de historie van deze streek, over het ontstaan, de bewoning, het leven en werken en niet te vergeten de cultuur. Inloop: half 11, aanvang 11 uur. Opgave: secretariaat Westfries Genootschap

 

Activiteiten overzicht