Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Lezing (archief)

Sinterklaas, heilige en kindervriend

30-11-2009

oudhoorn

pakhuis


Lezing Oud Hoorn over de geschiedenis van Sint Nicolaas en van de
sinterklaasgebruiken Wie is Sint Nicolaas/Sinterklaas eigenlijk? Waar komt hij vandaan? Hoe komt hij aan een zwarte bediende? Waarom gaan ze 's nachts over de daken? Waarom zetten kinderen al eeuwenlang hun schoen? Hoe zit dat precies met de vrijers van speculaas, pepernoten, surprises e.d.? Waar komen de schimmel, zak en roe toch vandaan?

Dit zijn vragen die menigeen wel eens stelt, als 5 december weer nadert. Aan de hand van vele dia’s zal door de voormalige leraar Nederlands Frits Booy zo historisch verantwoord als mogelijk is, op deze vragen worden ingegaan, al is een afdoend antwoord soms moeilijk te geven. We zien momenten uit het leven van de heilige Nicolaas van Myra, overgeleverd in legenden, weergegeven in illustraties en beelden. Daarna komen beelden van het Nederlandse sinterklaasfeest door de eeuwen heen aan bod. Vele oude sinterklaasboeken passeren de revue, waaruit o.a. blijkt dat Sinterklaas en zijn zwarte bediende in Nederland pas vanaf ca. 1845 publiekelijk gingen optreden.

Frits Booy is bestuurslid van de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité, afdeling historie, lezingen en tentoonstellingen. Hij is ook voorzitter van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. In deze hoedanigheden strijdt hij hevig voor het behoud van het sinterklaasfeest vanwege het waardevolle cultuurhistorische, sociale en creatieve karakter ervan. Je moet je namelijk écht voor een ander inspannen (cadeau kopen, surprise met gedicht verzinnen en maken). Je kunt op die manier iemand leuk verrassen en vaak luchtig corrigeren. Hopelijk kan deze lezing ertoe bijdragen, dat men gaat inzien hoe belangrijk en prettig het sinterklaasfeest was en nog steeds is.

De lezing zal worden gehouden in het Pakhuis Theater, Onder de Boompjes 21 te Hoorn op maandag 30 november, aanvang 20.00 uur. In de pauze is er gelegenheid om boeken over sinterklaasgeschiedenis en prentbriefkaarten met sinterklaasafbeeldingen te kopen.

sintnicolaas

De toegang bedraagt € 3,50, voor leden van Oud Hoorn € 2,50. Kaarten kunnen worden afgehaald in ons verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Telefonisch reserveren onder nummer 0229-273570.

 

Activiteiten overzicht