Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Lezing (archief)

Archeologie in de Hoorn des overvloeds

19-04-2010

oudhoorn

pakhuis

Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog van Hoorn en regionaal archeoloog van West Friesland (a.i.) zal over dit boeiende onderwerp een lezing houden op maandag 19 april a.s. aanvang 20.00 uur. Nadat de ruilverkavelingen en de stadssaneringen in West Friesland tijdens de jaren ’70-’80 voorbij waren, is het archeologisch onderzoek in het gebied binnen de Omringdijk en van de Westfriese steden op een laag pitje gezet en vervolgens ernstig versnipperd geraakt.

Onderzoek_West_Friese_Omringdijk,_sept_08


Anno 2010 kan gesteld worden dat:
-De bodem van de Westfriese steden, de dorpen, de dijk en het landelijke gebied een goudmijn voor de archeologie van prehistorie, middeleeuwen en Nieuwe Tijd is.
-Het ontbreekt aan inhoudelijk overzicht van wat nu waar de afgelopen 40 jaar precies is opgegraven.
-Vele instituten en bedrijven de laatste decennia erg hun best hebben gedaan maar samenhang tussen de archeologische onderzoeken vaak geheel ontbreekt.
-De kwaliteit van het huidige onderzoek in West Friesland zeer wisselend is en daar vanwege de regelzucht en profit-archeologie maar weinig aan te doen valt.
-Ontwikkelaars en andere initiatiefnemers vaak niet weten waar zij aan toe zijn met de archeologen.
-Vaak wel boeiend onderzoek, ook in Hoorn wordt uitgevoerd, maar het uitdragen daarvan voor verbetering vatbaar is.
-Dat dit gebied door talloze ingrepen uit het verleden, heden en toekomst ernstig wordt bedreigd.

Tot dit jaar stond Hoorn als enige gemeente met een archeologische dienst in West Friesland tamelijk alleen. Omdat bovengenoemde problemen in de hele regio spelen is met de andere Westfriese gemeenten besloten om verregaand te gaan samenwerken op het gebied van kennis, advies en uitvoering van opgravingen.

Bethlehem_Bruggehoofd_22-4-2008

Deze avond zal worden besteed met voorbeelden van recente onderzoeken, wat de plannen voor de toekomst zijn, het beeld van het verleden en de VOC van Hoorn. De scheepsarcheologie in het Hoornse Hop en van de Hoornse schepen in andere wateren. Hoe om te gaan met de amateur-archeologie en met schatgraverij en waar de archeologie in dit gebied over 5 of 10 jaar zou moeten zijn.

De lezing zal plaatsvinden in theater "Het Pakhuis",

Onder de Boompjes 21 te Hoorn.

Toegang € 3,50, leden van Oud Hoorn € 2,50..

Voorverkoop en telefonisch reserveren bij de Vereniging Oud Hoorn op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Telefoon 0229-273570 of e-mail naar info@oudhoorn.nl

 

Activiteiten overzicht