Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering

19-04-2005
Dinsdag 19 april, 20.00u. Oosterkerk, Grote Oost 59 Zaal Open: 19:30 Agenda: 1.Opening en welkom 2. mededelingen van het bestuur3. Verslag van de najarsledenvergadering, zie kwartaalblad 1/20054. Jaarverslag 2004;zie Kwartaalblad 1/20055. Financieel verslag 2004; zie Kwartaalblad 1/2005     Verslag kascontrolecommissie     Begroting 2005; zie kwartaalblad 1/20056. Afscheid van de bestuursleden Martit Veerman-Boon en Michel Moeskops P A U Z E 7. Presentatie door de heer Cees Aay, medewerker Archeologische Dienst over de opgravingen op het terrein van de voormalige schouwburg aan de Westerdijk 8. Rondvraag en sluiting

 

Activiteiten overzicht