Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Open Monumentendag in Hoorn

12-09-2009

HOORN - Open Monumenten Dag valt dit jaar op zaterdag 12 september en zal in het teken staan van monumenten en plekken die op een of andere manier ooit op de kaart zijn gezet. Het zijn vaak markante gebouwen die een (stedenbouwkundige) ankerfunctie hebben of op een andere manier op een bijzondere of bepalende plek gelegen zijn. Deze gebouwen worden vaak als iconen van een stad of dorp beschouwd. Van oudsher worden deze gebouwen al aangegeven op landkaarten of plattegronden; stadsgezichten, uitbreidingsplannen, gravures en ontwerptekeningen. Ze worden beschreven in reisgidsen en zijn ook op prentbriefkaarten verkrijgbaar.

THEMA
Om recht te doen aan het thema "Op de kaart" bevat het programmaboekje naast de gebruikelijke wandeling langs de monumenten de extra route ’Van de wallen naar de haven’, waarbij een drietal historische stadsplattegronden de wandelaars inzicht zullen verschaffen hoe de stad door de eeuwen heen veranderd is... Ook dit jaar zullen er op diverse lokaties bijzondere activiteiten worden ontplooid. Zo geeft oud-conservator van het Westfries Museum Carel de Jong om 12.00 en 13.30 uur een lezing in de Mariakapel, waarbij aan de hand van oude kaarten de economische en sociale ontwikkelingen worden belicht, eea gelardeerd met korte onderbrekingen over voorvallen of personen die als tijdsbeeld kunnen fungeren.

In het VOC-pakhuis, verenigingsgebouw van de vereniging Oud Hoorn, zijn foto’s te bewonderen die tijdens de Open Monumenten Dag van vorig jaar door leden van de fotoclub ImageHoorn werden gemaakt. De (inmiddels traditionele) opening vindt weer plaats naast de Grote Kerk, waar om 13.00 uur de beiaardklanken van Frits Reynaert zullen versmelten met die van de blazers van de Hoornse Brassband. Hierna kan tegen een kleine vergoeding de kerktoren worden beklommen.

Overzicht bijzondere activiteiten
Op veel lokaties gaat er weer gemusiceerd en gezongen worden, waarbij de orgels een belangrijke rol zullen vervullen, omdat het tevens Nationale Orgel Dag is.

Een greep uit het aanbod:
Grote Kerk 13.00 uur openingsconcert beiaard / brassband
Mariakapel / Filmhuis 12.00 en 13.30 uur. Lezing door Carel de Jong, toegang gratis
Noorderkerk:’s middags, Slavisch koor Alkonost.
Pietershof:11.00-11.30, 12.00-12.30, 13.00-13.30 en 16.00-16.30 uur optredens van het Duo Noordwest
Achter de Vest 2b: Overzichtstentoonstelling ’400 jaar glas’
Maria- of Kruittoren: Demonstraties kalligraaf Joop Willems, 14.00-15.00 uur optreden ensemble ’De Zoete Inval’
VOC-pakhuis Fototentoonstelling door ImageHoorn
Statenlogement: tussen 11.00 en 15.30 uur optredens van Blokfluitkwartet JG
Westfries Museum: 12.30-13.00, 14.30-15.00 en 15.30-16.00 uur muziekgroep ’De Stoet’, gehele middag: speurtocht voor jong en oud ’Op de Kaart’
Foreestenhuis: 11.00 en 12.00 uur repetitie Hoorns Kamerkoor 13.00 en 14.00 uur repetitie kleinkoor Camerata Liocorno
Oosterkerk: Demonstraties op het pas gerestaureerde Bätz orgel door Hans Weenink (11.30-13.00) en Karl Schuitemaker (13.30-14.45)
Oostereiland: Bezichtiging historische vissersschepen, zeiltochtjes en demonstraties
Cyriacuskerk: Orgelspel
Evangelisch-Lutherse Kerk: Orgelspel door Rieuwert Blok (tussen 11.00-14.00), Mozart Sextet olv Koos Mels (tussen 14.30-16.15)
Gebouw Rozenkruizers: 14.00 uur, lezing ’Sporen van gnosis door alle tijden heen’

Een volledig overzicht en aanvangstijden zijn vermeld in het programmaboekje, dat te verkrijgen is bij het VVV-kantoor tegenover het station. Alle lokaties waar de witgele vlag met de sleutel wappert, kunnen tussen 11.00 en 17.00 uur worden bezocht (tenzij anders vermeld).

Nb: In het programmaboekje is onder ’Objecten buiten de binnenstad’ de hervormde kerk van Zwaag weggevallen. Uiteraard is dit fraaie godshuis op 12 september ook te bezichtigen...

 

Activiteiten overzicht