Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Oosterkerkwandeling, vertrekpunt Roode Steen

11-06-2004
Op vrijdagavond 11 juni zal de vereniging Oud Hoorn de derde vrijdagavondwandeling van dit seizoen houden die voert over het Grote Oost. Toen in 1731 een nieuw verpondingskohier werd opgesteld waren 18 van de 20 duurste woonhuizen in het bezit van leden van regentenfamilies. Hoewel er in Hoorn geen speciale exclusieve buurt bestond concentreerden de grootste panden zich voornamelijk op het Grote Oost waar de helft van deze woningen was te vinden. Namen als Abbekerk, Alewijn en Van Foreest zullen tijdens deze wandeling voorbij komen. Het bekendste verhaal is dat over Agatha van Foreest die na het overlijden van haar eerste man, haar achterneef Joan van Foreest, tegen alle maatschappelijke conventies in met haar huisknecht trouwde. Bovendien was hij nog katholiek ook, terwijl zij, zoals alle leden van de regentenfamilies, de gereformeerde godsdienst beleed. Een huwelijk met een katholiek was in die kringen hoogst ongebruikelijk. In twee opzichten dus een heel opmerkelijk huwelijk dat in die tijd veel stof in de stad deed opwaaien. Tijdens deze wandeling wordt een bezoek gebracht aan het Westfries Museum waar uitleg wordt gegeven over de stijlkamers met o.a. portretten van Regenten, ook wordt het kantongerecht bezocht met zijn interieur met rococosnijwerk en behang van de in Hoorn gevestigde Vaderlandsche Maatschappij De wandeling begint om 19.30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht