Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering

14-04-2010

oudhoorn

Hoorn maart 2010

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en aan belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de voorjaarsledenvergadering die op woensdag 14 april 2010 zal worden gehouden. De vergadering vindt plaats in de Oosterkerk. De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:
1.Welkom, algemene mededelingen

2.Verslag najaarsledenvergadering (zie kwartaalblad 1 2010)

3.Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur

4.Jaarverslag 2009 (zie kwartaalblad 1 2010)

5.Rekening 2009 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2010).

6.Begroting 2010 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2010)

7.Verslag financiële commissie en décharge van de penningmeester.

8.Benoemen financiële commissie 2011.Het bestuur stelt voor Piet de Munnik en Jan Wigard te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 7 april 2010) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

9.Jan Floris, Hieke Stapel en Rita Lodde treden volgens het rooster af en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 7 april 2010) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

10.Rondvraag

11. Pauze

oostereilandbrug

12. Oostereiland: Liesbeth van Apeldoorn en Boudewijn van Langen geven een presentatie van de plannen.

13. Sluiting vergadering


Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Rita Lodde-Tolenaar
Secretaris.

 

Activiteiten overzicht