Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Carillonconcert Open Monumentendag

11-09-2010

carillonOp Zaterdag 11 september: Open-Monumentendag
verzorgt Stadsbeiaardier Frits Reynaert een bijzonder concert bij de Hoornse Grote Kerk. Tijdens een Open Toren bespeling kunnen belangstellenden van dichtbij bekijken hoe het carillon wordt bespeeld. Allereerst zal er om 13.00 uur op het Hoornse Kerkplein een concert
voor beiaard en brassband te beluisteren zijn.
Afwisselend voert de Hoornse Brassband o.l.v. Erwin ter Bocht samen met Frits Reynaert op de beiaard een vijftal muziekwerken uit.
Via een geluidsinstallatie heeft de stadsbeiaardier direct contact met geluid van de brassband die onder de aan de toren staat opgesteld.

Naast het samenspel brengt de Hoornse Brassband twee solowerken ten gehore. Op het programma staan o.a. werken van Vangelis, Webber en Barry. Om de combinatie beiaard en brassband tegelijkertijd te horen is het raadzaam om niet vlakbij de brassband te luisteren maar op een plaats, waar de afstand van de luisteraar tot het carillon in de toren ongeveer even groot is als de afstand tot de brassband.

Na afloop van dit concert wordt de toren om 13.30 opengesteld door Vereniging " Het Carillon te Hoorn".

Beluisteren van de carillonzomerconcerten kan in de "luistertuinen" van de Statenpoort (deze binnentuin wordt door de gemeente ter beschikking gesteld en is bereikbaar door zijpoortje Nieuwsteeg 40) en de bijbelse tuin van het Foreestenhuis (ingang via Schoolsteeg). Het carillon is ook goed te beluisteren rondom de Grote Kerk.

U weet nu waar de klepel hangt, maar of u ooit nog de klok zal horen luiden? Laat het geen noodklok zijn, maar het prachtige klokkenspel uit de Grote Kerk.

Een beschrijving van het carillon treft u hier aan op onze site

Op de site van de Gemeente Hoorn staat hier de nodige informatie.

Er valt voor weinig geld heel veel te genieten; de contributie van € 7,00 blijkt nimmer een reden om het lidmaatschap aan te gaan of te beëindigen. Ook een eenmalige bijdrage aan vereniging Het Carillon op bankrekeningnummer 47.53.29.767 bij de ABN/Amro te Hoorn wordt zeer op prijs gesteld. Dit zal gebruikt worden voor de inrichting van de torenkamer in de toren van de Grote Kerk.

De Vereniging "Het Carillon te Hoorn" is zeer actief in het onder de aandacht brengen van de Hoornse beiaardcultuur en neemt regelmatig het initiatief tot het organiseren van bijzondere activiteiten. Stadsbeiaardier Frits Reynaert heeft, zoals doorgaans gebruikelijk, als adviseur zitting in het verenigingsbestuur. De Vereniging speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de stadsbeiaardier bij de promotie van de beiaard en de beiaardkunst.


In Hoorn is de afgelopen decennia veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en verbreiding van de beiaardcultuur, o.a. door:

• de inzamelingsactie voor de restauratie en het weer bespeelbaar maken van het carillon van de Grote Kerk
• het inzamelen van gelden voor de uitbreiding van het carillon met 2 grote klokken
• de organisatie van concerten en speciale concerten waarbij de stadsbeiaardier samenspeelt met b.v. koperblazers. Een traditie is reeds gegroeid in de vorm van de bijzonder populaire concerten op Open Monumentendag, samen met de Hoornse Brassband, en de veel publiek trekkende Open-Toren-bespeling, waarbij het publiek de beiaardier aan het werk kan zien.
• het werven van nieuwe leden onder muziekliefhebbers en regelmatige luisteraars bij de zomerconcerten


Bestuur
L.L. Overbeek, voorzitter
H.A.M Stumpel, secretaris
H. Evers, penningmeester
F.G. Reynaert (adviseur)

Secretariaat
Grote Oost 34, 1621 BW Hoorn
Telefoon: 0229 211073
E-mail: h.a.m.stumpel@hva.nl

 

Activiteiten overzicht