Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Havenwandeling

03-06-2005

Vrijdagavond 3 juni a.s. zal de wandeling van Oud Hoorn plaatsvinden in het havengebied. De gidsen zullen u vertellen over verre havens waar de schepen uit Hoorn werden gesignaleerd om handel te drijven. Verschillende compagnieën zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Noordse Compagnie hadden in de stad een vestiging. Deze laatste compagnie bezat het monopolie voor de walvisvangst op de kusten van Nova Zembla en Straat Davis en werd ook wel Compagnie van Spitsbergen genoemd.

Bij de Oostindische Compagnie denken wij speciaal aan Jan Pietersz. Coen, de enige gouverneur generaal van Nederlands Indië die deze functie twee keer heeft vervuld. Hij heeft een omvangrijk intra-Aziatisch handelsnetwerk gesticht tussen de verschillende eilanden maar ook met landen zoals China, Japan en Ceylon.

Niet minder bekend dan Coen is zijn stadgenoot uit die tijd, de vermaarde schipper van de Nieu Hoorn, Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Zijn "Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse" was voor Johan Fabricius de inspiratiebron voor het schrijven van een jongensroman waaraan wij nu, bij het Houten Hoofd, een beeldengroep hebben te danken met de drie bekendste inwoners van Hoorn.

Onderweg wordt de wandelaar een blik gegund in het, voor zover bekend, oudste pakhuis van Hoorn. De indrukwekkende zeventiende-eeuwse koopmanshuizen, de schilderachtige Hoofdtoren en de verschillende pakhuizen waarlangs deze wandeling voert ademen nog de sfeer van de rijke zeevaarthistorie van de stad.

De wandeling begint om 19.30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht