Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Architectuurcentrum: lelijke stad

09-12-2010

architectuurcentrum

Het stadsbeeld van Hoorn is op sommige plekken rommelig. De oorzaak? Slecht onderhoud, leegstand, schreeuwende reclame en woekerende technische installaties op straat. Althans, dit meldt het Architectuurcentrum dat op 9 december antwoord op deze vragen denkt te geven: Hoe verrommeld is Hoorn en wat is de remedie hiertegen?

lelijkestad

Verrommeling is een term die vooral wordt toegepast op het landschap, of op de overgang van de stad naar het platteland. Het Architectuurcentrum Hoorn constateert echter een verrommeling die in de stad zelf plaats vindt. In plaats van te focussen op nieuwe architectuur en de perfecte stad richt het Architectuurcentrum Hoorn het vizier nu eens op de imperfecte stad. Op de afwijkingen in het straatbeeld en de lelijkheid van de stad.

Opgepoetst Hoorn
In de tentoonstelling over Lelijk Hoorn - die vanaf 9 december in het Architectuurcentrum Hoorn hangt- worden een aantal onderwerpen belicht die de stad verrommelen. Leegstand in de stad is een factor die bijdraagt aan een verrommeld stadsbeeld. Juist in een stad die opgepoetst is als Hoorn vallen dit soort afwijkingen erg op. Een goed voorbeeld is de plek in de binnenstad naast café de Beiaard waar al jarenlang een lege plek is met een bouwbord waar op staat dat er binnenkort gebouwd gaat worden aan een …. café.

Een woud aan verkeersborden
Slecht onderhoud is eveneens een element dat verrommelt. Slecht onderhouden gevels vallen op tussen het historisch schoon van de binnenstad van Hoorn. Op de Zon staat een gevel die er erg vervallen uitziet en daardoor ontzettend opvalt ten opzichte van de omliggende panden. Maar ook installaties op straat en een woud aan verkeersborden zijn lelijkmakers. Technische installatiekasten rijzen als paddenstoelen uit de grond op straat. Kastjes, leidingen, verkeersborden: allemaal noodzakelijke elementen om de gang van de stad te reguleren, maar door de veelheid en het gebrek aan afstemming draagt het niet bij aan de schoonheid van de stad. En dan zijn er nog de reclame-uitingen. Ook hier mist afstemming. Er zijn steden die een reclamebeleid hebben ingezet om reclame een heel veel kleinere rol te geven in het stadsbeeld.

Ondernemers aan het woord
In de lezing-discussie, op donderdag 9 december, komen verschillende Hoornse ondernemers aan het woord om hun ervaringen uiteen te zetten met reclame in Hoorn. Daarnaast wordt er een lezing gegeven over verrommeling door LOLA landscape architects, uit Rotterdam. Zij gaan in op landschappelijke, auditieve (geluidsoverlast) - en stedelijke verrommeling. En er wordt gediscussieerd over de verrommeling van Hoorn in zijn algemeenheid. Hoe kan dit tegengegaan worden? Zoals altijd is de toegang gratis.

meer info: https://www.archicentrumhoorn.nl/

 

Activiteiten overzicht