Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering

13-04-2011

oudhoorn Hoorn, maart 2011

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de presentatie en vergadering die op woensdag 13 april 2011 zal worden gehouden.

Wethouder Ronald Louwman geeft toelichting op de plannen voor de Poort van Hoorn en de consequenties voor de Binnenstad en onder meer de begraafplaats. Er is ruim gelegenheid voor discussie.

De bijeenkomst vindt plaats in HUIS VERLOREN (ingang Kerkplein).

Daaraan voorafgaand wordt de najaarsledenvergadering gehouden.
De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:
1.Welkom, algemene mededelingen
2.Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 4 2010)
3.Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur.
4.Jaarverslag 2010 zie Kwartaalblad 1 2011
5.Rekening 2010 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2011).
6.Begroting 2011 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2011)
7.Verslag financiële commissie en décharge van de penningmeester.
8.Benoemen financiële commissie 2011. Het bestuur stelt voor …………….. Piet de Munnik en Jan Wigard te benoemen.
9.Jaap Bronkhorst en Eddy Boom treden volgens het rooster af en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 6 april 2011) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
10.Rondvraag
11.Plannen voor de Poort van Hoorn, toelichting door en discussie met Ronald Louwman, wethouder.
12.Sluiting van de bijeenkomst


Met vriendelijke groeten

Rita Lodde-Tolenaar,
Secretaris

 

Activiteiten overzicht