Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Noorderkerkwandeling

15-07-2005

Omdat veel grond van Hoorn "aen de Zeezyde zeer gemindert is van der Zeevloedt" kreeg de stad in 1390 van Albrecht, hertog van Beieren en graaf van Holland en Zeeland, "om menigen trouwen dienst, die sy onsen voorvaderen en ons ghedaen heeft", het recht om haar jurisdictie uit te breiden met het gebied buiten de noorder ameyde, grofweg het deel van de stad ten noorden van het Breed. In deze stadsuitbreiding kunt u op vrijdagavond 15 juli a.s. wandelen onder begeleiding van de gidsen van Oud Hoorn.

Vermoedelijk al snel nadat dit gebied zich kort na 1400 begon te ontwikkelen ontstond de Slijksteeg tussen het Kleine Noord en de Dubbele Buurt. In 1558 maakte de pest 20 à 30 slachtoffers per dag waaronder alle inwoners van de Slijksteeg behalve vrouw Lubbe. Enkele jaren daarna werden hun woningen in gebruik genomen door Gulikers en Akenaren die waren gevlucht voor de godsdienstonlusten in eigen land. Binnen het jaar was de steeg opnieuw uitgestorven, alleen vrouw Lubbe overleefde voor de tweede maal deze gevreesde ziekte.

In de periode 1599 tot 1601 vielen zo'n 4000 slachtoffers op een bevolking van 10 à 14.000. Aan de Veemarkt bouwde men in dat jaar een pesthuis het latere Huiszittende Armen-Weeshuis. De voogden van deze instelling lieten in 1738 een nieuwe gevel optrekken, "een fraye cieraad onder deeses stads gebouwen". Na verschillende andere bestemmingen is het thans een bankkantoor, deze bank heeft er gelukkig voor gekozen de gevel van 1738 te reconstrueren.

De wandeling zal worden afgesloten met een bezoek aan de Noorderkerk waar tevens een kopje koffie of thee kan worden gedronken.
De start is om 19.30 uur in het plantsoen tegenover het station. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht