Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Bossuwandeling

29-07-2005

Vrijdag 29 juli a.s. zal tijdens de wandeling van de Vereniging Oud Hoorn aandacht worden besteed aan de recente nieuwbouw rond de Karperkuil. Daarnaast zijn een stadsuitbreiding uit de 16e eeuw, de Westindische Compagnie en de edelman Maximiliaan de Henin, graaf van Bossu, enkele van de onderwerpen die aan bod komen.

Op het fries van de Bossuhuizen aan de Slapershaven ziet men de slag op de Zuiderzee afgebeeld tussen de Westfriezen en Waterlanders tegen een Spaansgezinde, overwegend Amsterdamse vloot. Deze slag werd op 12 oktober 1573 geleverd en eindigde in een overwinning voor de Westfriezen.
Tijdens dit treffen was het Jan Haring die bijzonder van zich deed spreken. Toen de Inquisitie, het Spaanse admiraalsschip werd geënterd, wist hij in de mast te klimmen en de vlag van de vijand neer te halen. Deze stoutmoedige daad moest hij wel met de dood bekopen. Bossu, de admiraal van deze vloot, werd gevangen genomen en heeft drie jaar in het Mariaklooster opgesloten gezeten waarna hij, op bevel van Willem van Oranje, de vrijheid herkreeg.

Tijdens deze wandeling doen wij ook het Baadland aan, thans een plantsoen, in de 17e eeuw een woonwijk met straatjes en steegjes. Op het Baadland stond het Boshuis, het magazijn van de admiraliteit dat bij een brand in 1692 werd vernietigd. Meerdere woningen vielen ten prooi aan de vlammen waaronder het woonhuis van de niet zo populaire stadssecretaris Jelmer Hinlopen omdat, naar men zegt, de burgers weigerden dit te blussen.

In het voormalige kantoor van de Westindische Compagnie aan de Binnenluiendijk zal uitleg worden gegeven over de laatste restauratie.
De start van deze wandeling is bij de Oosterpoort om 19.30 uur. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht