Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Wallenwandeling

12-08-2005

Op vrijdag 12 augustus organiseert de Vereniging Oud Hoorn de laatste wandeling van dit seizoen. Tijdens deze wandeling zal aandacht worden besteed aan de drie omwallingen die Hoorn in de loop der tijden heeft gekend. De bedoeling van deze wallen was om de stad en haar burgers te beschermen tegen vijandelijke aanvallen maar ook om ongewenste figuren buiten de deur te houden.

De eerste omwalling werd aangelegd in het roerige jaar 1426 en liep van de oude Oosterpoort via de Oude Turfhaven en Turfhaven naar de Noorderpoort en vandaar naar de Westerpoort. In 1508 had de eerste uitleg plaats, de Vollerswaal en een deel van de Draafsingel werden stadsgracht. Op de aarden wal kwam een stenen muur met wel 10 waltorens. Vier stenen poortgebouwen gaven toegang tot de stad. Alleen de Mariatoren heeft de tijd overleefd. Bij de bouw van de ondergrondse parkeergarage van het Jeudje zijn de resten en fundamenten van twee van deze torens gevonden. De afstand tussen deze torens was 90 meter zodat zij elkaar niet konden beschieten maar elkaar wel konden overlappen.

In 1576 werd het gebied tussen de Vollerswaal en de Draafsingel bij de stad getrokken en werden er naar de nieuwste krijgskundige inzichten bastions aangelegd om de stad beter te kunnen verdedigen. De enig overgebleven stadspoort, de Oosterpoort, behoort bij deze omwalling. Deze poort is gebouwd in de Renaissance stijl door de Amsterdammer Joost Jansz. Bilhamer, een steenhouwer bij het Amsterdamse fabrieksambt en daardoor één van de voorgangers van de bekende Hendrick de Keyser.

Ook een rol in de verdediging en veiligheid van de stad was weggelegd voor de schutterij. Zoals vele Hollandse steden had Hoorn twee gilden. H et oudste met St.Joris als schutspatroon was oorspronkelijk een aangelegenheid voor de regenten. Toen aan het eind van de middeleeuwen een nieuwe klasse van rijken ontstond, de middenstand, werden deze lieden niet tot het legertje van de elite toegelaten. Om deze reden begonnen zij hun eigen schutterij met St.Sebastiaan als patroonheilige. De twee poortjes aan het Achter de Vest, maar ook het vorige jaar gerestaureerde Doelengebouw in de Achterstraat herinneren nog aan deze instellingen.

De wandeling start om 19.30 uur bij de Oosterpoort. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht