Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Dag van de Architectuur

25-06-2011

dagvanarchitectuur

Architectuur onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek is al twintig jaar het credo van de Dag van de Architectuur. In 1985 riep de Union Internationale des Architectes (UIA) de eerste juli uit tot Dag van de Architectuur. Nederland was in Europa het eerste land dat de architectuur-manifestatie organiseerde. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend groot evenement.

Op deze dagen wordt er door de architecten van Nederland extra aandacht gevraagd voor de gebouwde omgeving. De rest van het jaar is deze omgeving voor veel mensen vanzelfsprekend.
De Dag van de Architectuur 2011 heeft als thema zelfgekozen. Het Architectuurcentrum Hoorn liet het publiek zelf kiezen welke gebouwen ze willen bezichtigen op de dag van de architectuur 2011

Op Facebook liet het Architectuurcentrum Hoorn een keuze maken tussen de mooiste en de lelijkste gebouwen van Hoorn. Van de mooiste gebouwen worden bezocht tijdens de dag van de architectuur: De stadsschouwburg Het Park, de wijk de Karperkuil en de brandweerkazerne Hoorn.

Als lelijkste gebouwen van Hoorn kwamen uit de bus:De Grote Beer (winkelcentrum in de Grote Waal), het torentje (Vijzelmolen, de Grote Waal) Leeuwenkamp architecten; en de Skischans (de Karperkuil) architecten van Herk en de Kleijn.

dagvanarchitectuur

Stadsschouwburg het Park: architect Max van Huut
Architect Max van Huut komt het publiek van de dag van de Architectuur toelichten hoe hij de Stadsschouwburg het Park heeft ontworpen en met welke intentie. De architect neemt de bezoekers van de dag van de architectuur mee het gebouw in voor een rondleiding.
Hoorn besluit in 1996 de bestaande huisvesting van Schouwburg Het Park te vervangen, omdat het te klein is geworden, via een architectenselectie.

De nieuwe schouwburg wordt gecombineerd met een congres - centrum, om tegemoet te komen aan een ander probleem in de regio: het gebrek aan vergaderruimte. Een buitendijkse strook land aan de oever van het IJsselmeer, ‘De Hoornse Hop’, wordt als bouwlocatie aangewezen. Het ontwerp van Alberts & Van Huut wordt gekozen middels een volksraadpleging, waarin het ontwerp 82% van de 3000 stemmen krijgt.

Karperkuil
Stedenbouwkundige Anita Wijnholds van HZAbv leidt rond in het plan de Karperkuil. Zij was betrokken bij het stedenbouwkundige masterplan van de Karperkuil en zal tijdens de rondleiding uiteenzetten hoe deze wijk tot stand is gekomen.

De Karperkuil is één van de historische binnenhavens van Hoorn, aangelegd in de 17e eeuw. Door het verdwijnen van de havenactiviteiten ter plekke had de Karperkuil geen functie meer. De parkaanleg uit de vorige eeuw deed afbreuk aan het authentieke havenbeeld. Het was echter een prachtige plek om als woonlocatie te ontwikkelen.

Er werd een prijsvraag uitgeschreven en het stedenbouwkundig bureau HzA kreeg opdracht om een plan te maken voor de bouw van 250 woningen op een oppervlakte van 2 hectare. De uitdaging was het bouwen van een woonwijk binnen een beschermd stadsgezicht. Het is een klein eerbetoon geworden aan de historische binnenhaven, de Karperkuil. En tegelijkertijd aan eigentijds goed wonen.

Brandweerkazerne: projectarchitect Helga Snel
van Jeanne Dekkers architecten

Architect Helga Snel van Jeanne Dekkers Architecten leidt rond in de brandweerkazerne van Hoorn. Zij was projectarchitect toen het gebouw in 2003 verrees aan het begin van de dijk van Hoorn naar Enkhuizen.

De brandweerkazerne van Hoorn springt die door zijn langgerekte vorm en kleur meteen in het oog. Het kleur- en materiaalgebruik is geïnspireerd op Noordhollandse boerderijen; de zwartgeteerde wanden zijn vertaald in de zwart gemetselde plint en de ossenbloedkleur van de kappen is weerspiegeld in de roodoranje gevelbekleding. De plint lijkt de bovenliggende verdiepingen zonder moeite te dragen.

In een kazerne vormen veiligheid en overzicht kernpunten. Veel aandacht is daarom besteed aan transparantie en een herkenbare structuur, met een duidelijk onderscheid tussen vuile en schone zones.

Door de vele ramen is de interne ordening zichtbaar; je kunt vanaf de dijk de rijen brandweerpakken zien hangen. Op het dak van de remise zorgen transparante ’kamertjes’ voor licht in de onderliggende ruimtes. Deze geven de remise een onalledaags aanzien.

Deelname aan de dag van de Architectuur
U hoeft zich niet in te schrijven voor de dag van de architectuur. Uw aanwezigheid om 13:00 bij de Brasserie van stadsschouwburg het Park is voldoende om deel te nemen. Het programma duurt van 13:00 tot 17:30 en eindigt bij de brandweerkazerne Hoorn.

Om 13:00 start de Dag van de Architectuur in de Brasserie van de stadsschouwburg het Park Na een rondleiding in de Schouwburg zal de excursie zich verder verplaatsen per fiets naar de te bezoeken plekken en panden. Het meenemen van een eigen fiets is aan te raden.

datum:zaterdag 25 juni 2011
tijd:13:00 -17:30
plaats:start Brasserie van Stadsschouwburg het Park
kosten:gratis
info:coördinator Gytha Heeren
t:0229 285783
e:info@archicentrumhoorn.nl
w:www.archicentrumhoorn.nl

 

Activiteiten overzicht