Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Tentoonstelling (archief)

Junius-tentoonstelling bij Vereniging Oud Hoorn

21-06-2011 t/m 07-01-2012

oudhoornVereniging Oud Hoorn heeft vanaf zaterdag 25 juni 2011 tot rond 20 september as in haar pand, Onder de Boompjes 22, een kleine expositie ingericht rondom Hadrianus Junius, die vijfhonderd jaar geleden in de Kerkstraat in Hoorn geboren werd. Junius werd door zijn tijdgenoten de belangrijkste geleerde in de Nederlanden genoemd, na Erasmus. Junius reisde door geheel Europa en sprak acht talen. Doordat Junius' werken in het Latijns geschreven zijn en maar sporadisch in het Nederlands vertaald, geraakte de belangrijke wetenschapper in de vergetelheid, een kleine groep neo-latinisten uitgezonderd.
|
Met een aantal manifestaties die zich concentreren rond Junius' geboortedag, 1 juli, wordt deze grote geleerde aan de vergetelheid ontrukt. Gemeente Hoorn, Westfries Museum, Kunstcentrum De Boterhal, Stichting Oude Muziek Nu, Stichting Netwerk en Vereniging Oud Hoorn werken hierbij nauw samen. Tevens wordt op 1 juli een plaquette onthuld aan het pand Kerkstraat 9, waar Junius' woning stond. In de puibalk boven de huidige winkel wordt de oorspronkelijke gedenktekst opnieuw aangebracht.


Twee boekwerken werden op 1 juli 2011 in Schouwburg Het Park gepresenteerd. Een boeiende biografie, geschreven door de neo-latinist Dirk van Miert, en de vertaling in hedendaags Nederlands van het belangrijkste werk van Junius: de Batavia. Nico de Glas heeft deze vertaling verzorgd en van een uitgebreide toelichting voorzien. De Staten-Generaal hadden Junius opdracht gegeven voor de geschiedschrijving van de Lage Landen om de jonge republiek een eigen identiteit te verschaffen. Junius heeft de druk van zijn grote werk niet meer mogen beleven. Hij stierf voor het boek uitkwam.

De expositie bij Vereniging Oud Hoorn laat naast enkele vroege drukken van enkele van Junius' boeken, afbeeldingen zien uit het leven en tijdperk van Junius. Portretten, handschriften, illustraties uit zijn boeken en titelpagina's van enkele werken, een brief aan zijn dochter Clara, die in Hoorn bleef wonen terwijl haar vader aan Engelse en Deense hoven verbleef en als stadsarts in Haarlem werkzaam was. Voorts afdrukken van kaarten en stadsgezichten.

De expositie is bedoeld om inwoners van Hoorn en andere geïnteresseerden te informeren over deze markante Horinees.
Vereniging Oud Hoorn is geopend op dinsdagen en donderdagen van 10 tot 16 uur en op zaterdagen van 10 tot 14 uur. De toegang is gratis.

junius

Adriaen de Jonghe
Hadrianus Junius Hornanus werd op 1 juli 1511 geboren als Adriaen de Jonghe op de plaats waar nu het pand Kerkstraat 9 staat. In 1566 heeft hij van de Staten van Holland en West-Friesland de opdracht gekregen de geschiedenis van Holland te schrijven. Dit leidde tot zijn belangrijkste werk ‘Batavia’. Mede vanwege de gespannen politieke situatie is dit pas na zijn dood in 1588 verschenen. Men was van plan hem als een van de drie eerste hoogleraren van de pas opgerichte universiteit in Leiden te benoemen. Helaas is hij voortijdig komen te overlijden. Alle werken van Junius zijn in het Latijn geschreven en niet of nauwelijks toegankelijk. Hierdoor is hij bij het grote publieke veel minder bekend dan bijvoorbeeld Erasmus.

Zie ook Juniusjaar, waarin foto-overzicht door Image Hoorn van andere activiteiten enJunius expositie in het Westfries Archief.

 

Activiteiten overzicht