Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Noorderkerkwandeling, vertrekpunt: plantsoen NS-station binnenstad

25-06-2004
Een rondje om de Noorderkerk met de Vereniging Oud Hoorn. Vrijdagavond 25 juni kunt u met de gidsen van de vereniging Oud Hoorn meewandelen in het gebied rond de Noorderkerk. De kroniekschrijver Velius schrijft dat in de herfst van het jaar 1426 de Vrouwekerk op het (Kleine) Noord ter ere van de maagd Maria werd gesticht door toedoen van Claes Molenaer en zijn vrouw. Zij zagen op een nacht toen zij uit hun molen keken boven het huis van Claes Doedesz een Lieve Vrouwebeeld in de lucht hangen hetgeen zij aan hun buren vertelden. De buren wilden daarop een Godshuis stichten en zij verzochten Claes Doedesz om hiertoe zijn huis af te staan. Deze weigerde "en wat harder als den meenigen wel goed docht: en soo de Pest doen seer in de Stad was werd aen de selve (Claes Doedesz) na weinich dagen siek en stierf". Hierna deed men hetzelfde verzoek aan zijn weduwe die angstig geworden door het overlijden van haar man het huis schonk om op deze plaats een kleine houten kerk te bouwen "welke t'sedert temet vergroot en in plaetse van hout met steenen opgetrokken is in dier formen als hy tegenwoordig staet". Dit verhaal en nog veel meer wetenswaardigheden worden verteld tijdens de wandeling rond deze kerk die nu Noorderkerk heet. Ook worden tijdens deze wandeling de panden bezocht waarin voorheen de bekende distilleerderij van Schermer was gevestigd. Barent Pitersz Schermer nam in 1782 een winkel in dranken, tabak en pijpen over van Jan Bent, vervolgens heeft dit bedrijf hier ruim 200 jaar gezeten. De wandeling begint om 19.30 uur in het plantsoen voor het station. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht