Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Tentoonstelling (archief)

Fotoexpositie Oud Hoorn

07-01-2012 t/m 24-01-2012

koepel De foto-expositie "Oud Hoorn" toont foto's van de clubleden over de historie van Hoorn en duurt tot 8 januari. Fotovrienden Westfriesland is een fotoclub die is ontstaan in 2009 na een fotocursus bij de Blauwe Schuit. Een aantal deelnemers gaf aan verder te willen met fotograferen. Het regelmatig bij elkaar komen stimuleert in het actief bezig zijn met de gezamelijke interesse. Op dit moment heeft de club negentien leden die regelmatig samenkomen en met elkaar op excursie gaan.

zie ook https://www.fotovriendenwestfriesland.nl/

 

Activiteiten overzicht