Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Bijeenkomst over subsidiemogelijkheden rijksmonumenten

09-11-2011

hoornOp woensdag 9 november om 15.30 uur is er een bijeenkomst in het stadhuis van Hoorn over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten.De gemeente Hoorn organiseert de bijeenkomst voor geïnteresseerde monumentenzorgers en eigenaren van rijksmonumenten uit oorn. Monumentenzorgers uit de regio zijn ook welkom. Voor eigenaren van monumentale woonhuizen is de bijeenkomst minder relevant.De rijkssubsidieregeling Brim, Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, is er om eigenaren van monumenten te stimuleren hun rijksmonument regelmatig te onderhouden. Het gaat om monumentale panden anders dan woningen, zoals kerken, molens, boerderijen of kastelen. De eigenaren kunnen subsidie krijgen voor onderhoudswerkzaamheden of herstellingswerkzaamheden aan hun beschermde monument.Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Voor 2012 zijn er enkele wijzigingen in de Brim. Om monumentenzorgers uit Hoorn en West-Friesland hierover te informeren heeft de gemeente Hoorn een bijeenkomst georganiseerd. De heer Gertjan Luijendijk van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed geeft uitleg over de wijzigingen in de regeling en de nieuwe (on)mogelijkheden voor subsidie. Naast de lopende regelingen voor onderhoud, geeft hij ook uitleg over de subsidieregeling voor haalbaarheidsonderzoeken die binnenkort ingaat. Dit laatste is van actueel belang voor de herbestemming of aangepast gebruik van monumentale kerkgebouwen. Ook gaat hij in op de voorkeursbehandeling van eerder afgewezen subsidieaanvragen en de doorlopende regelingen.
Voor wie is de bijeenkomst?
Geïnteresseerde monumentenzorgers uit de hele regio West-Friesland en eigenaren van rijksmonumenten in de gemeente Hoorn zijn welkom. Voor eigenaren van monumentale woonhuizen is de bijeenkomst minder interessant omdat de Brim niet voor hen van toepassing is. Het rijk ondersteunt deze groep alleen met een fiscaal voordeel, maar niet met subsidie.

Aanmelden

De bijeenkomst is op woensdag 9 november om 15.30 uur in de raadzaal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn. Belangstellenden kunnen zich vooraf per e-mail aanmelden bij de heer P. Meijers van bureau Erfgoed, gemeente Hoorn: p.meijers@hoorn.nl.

 

Activiteiten overzicht